Resultatfremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBITA) ble 736 mill. kroner i 1. kvartal 2014.

08.05.2014

Dette var en fremgang på 23 % fra tilsvarende kvartal i 2013. Orklas driftsinntekter var 8.306 mill. kroner, mot 7.219 mill. kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet for Orklas merkevarevirksomhet økte med 13 % til 655 mill. kroner i kvartalet.

Orkla Foods realiserte betydelige kostnadssynergier som følge av integreringen med Rieber & Søn, mens Orkla Confectionery & Snacks hadde tilbakegang i driftsresultatet i kvartalet. Det var fremgang for Orkla Home & Personal og Orkla Food Ingredients. Orkla Brands Russia hadde fortsatt negativt driftsresultat, men de øvrige virksomheter bidro til resultatfremgang for Orkla International.

Orklas merkevarevirksomhet hadde en omsetning på 6.970 mill. kroner, som tilsvarer en vekst på 17 %. Veksten forklares av kjøpt virksomhet og positive valutaomregningseffekter.

– Isolert sett er jeg glad for resultatfremgangen i kvartalet, men vår største utfordring er å skape organisk omsetningsvekst. En rekke tiltak skal bidra positivt til dette. Vi skal satse på færre og større innovasjoner, og rette mer av ressursbruk og markedsføring mot våre sterkeste merker. På sikt skal vi se resultatet av dette systematiske arbeidet, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i Orkla.

Aluminiumselskapet Gränges hadde et driftsresultat på 117 mill. kroner, mot 85 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Fremgangen skyldes økte volumer og effekter av forbedringsprogrammer. Styret i Orkla har besluttet å utrede forutsetningene for børsnotering av Gränges på NASDAQ OMX Stockholm.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 58 mill. kroner, mot et underskudd på 3 mill. kroner i 1. kvartal 2013. Et vesentlig høyere volum som følge av store nedbørsmengder i starten av året mer enn motvirket lavere kraftpriser.

Driftsresultatet for Sapa økte i første kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2013. Sapas annonserte restruktureringer følger plan, og netto resultatbidrag var påvirket av kostnader relatert til dette. Etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter økte med 5 % i Nord-Amerika sammenlignet med 1. kvartal 2013. Tilsvarende var det en vekst på 2 % i Europa.

Jotun oppnådde et tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2014. Alle segmenter i Jotun hadde salgsvekst.

Orklas resultat før skatt ble 639 mill. kroner, mot 900 mill. kroner i samme periode i 2013.

Orkla ASAOslo, 8. mai 2014

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliMobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune HellandMobil +47 977 13 250