Resultatvekst for Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 7 % i tredje kvartal og endte på 1.353 mill. kroner. Orklas driftsinntekter økte i tredje kvartal med 3 %, til 10.126 mill. kroner.

25.10.2018

Konsernsjef Peter A. Ruzicka
Konsernsjef Peter A. Ruzicka

Merkevarevirksomheten oppnådde en omsetningsvekst på 2 %. Den organiske omsetningsveksten var i perioden 0,8 %, justert for tap av en distribusjonsavtale innen Orkla Confectionery & Snacks. Det var resultatfremgang for tre av fire forretningsområder.

– Vi hadde salgsvekst i et flertall av de markeder vi opererer i, særlig gledelig var utviklingen i Finland, Sentral-Europa og India. Veksten i Orkla Care ble hemmet av svak utvikling i Polen og Storbritannia. Flere av Orklas kategorier i Norge har opplevd lavere kampanjetrykk og økte priser mot forbrukerne, noe som påvirket volumutviklingen negativt. I tillegg bidro den enorme økningen i avgiftene i det norske markedet til en oppblomstring av nett- og grensehandel. Vi er glad for at regjeringen nå reverserer økningen av sjokolade- og sukkervareavgiften, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Orkla har gjort flere strukturelle grep i kvartalet. I Tsjekkia og Slovakia er det besluttet å slå sammen de to selskapene Hamé og Vitana til ett Orkla Foods-selskap. I Storbritannia har Orkla Food Ingredients kjøpt sjokolade- og karamellprodusenten County Confectionery, som hovedsakelig er leverandør mot industrimarkedet.

Resultat fra tilknyttede selskaper var 116 mill. kroner i tredje kvartal. Veksten på 13 % kan i hovedsak henføres til Jotun. Fortsatt er det en krevende markedssituasjon innen Marine Coatings.

Hydro Power oppnådde et driftsresultat på 102 mill. kroner i tredje kvartal, som er en fremgang på 28 % fra samme periode i 2017. Økningen skyldtes i hovedsak høyere kraftpriser, mens produksjonsvolumet ble lavere.

Orklas resultat før skatt økte med 4 % og endte på 1.364 mill. kroner i tredje kvartal. Resultat pr. aksje for videreført virksomhet økte med 3 %, til 1,01 kroner.

Kvartalsdokumenter

Kontakter

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

+ 47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no

Thomas Ljungqvist
Thomas Ljungqvist

CFO Orkla Consumer & Financial Investments

+47 48 25 96 18

Thomas.Ljungqvist@orkla.no