Salg av Rygge Sivile Lufthavn AS

Orkla, Thon Holding AS og Østfold Energi har inngått en avtale med investeringsselskapet Jotunfjell Partners om salg av Rygge Sivile Lufthavn AS.

04.04.2017

Avtalen innebærer at dagens eiere, Orkla (40 %), Thon Holding AS (40 %) og Østfold Energi (20 %) selger alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) til Jotunfjell Partners. Dette omfatter overtakelse av terminalbygg og andre sivile anlegg ved Moss Lufthavn Rygge, som RSL drev frem til avvikling 1. november 2016.

-Vi er glad for at vi har funnet nye eiere som ønsker å starte opp igjen driften ved Moss Lufthavn Rygge, sier Håkon Mageli, konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs i Orkla ASA.

Partene er enige om å ikke offentliggjøre detaljer i avtalen som er inngått.

Om Orkla 

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte.