Saltreduksjon i barnekjeks

Orkla Confectionery & Snacks Norge har som mål å fjerne 21 tonn salt fra sine snacks- og kjeksprodukter innen 2018.

27.03.2018

Det er ekstra viktig å redusere saltet i produkter som spises av barn. Derfor har selskapet i 2017 lagt ned en betydelig innsats for å redusere saltet i Bokstavkjeks (40 % mindre salt) og Tom & Jerry-kjeks (50 % mindre salt). Fra januar 2018 er det også 30 % mindre salt i KiMs Elias snacks. Siden 2015 er i alt ca. 70 tonn salt fjernet fra Orklas norske produkter, og vi nærmer oss målet om 80 tonn saltreduksjon innen utgangen av 2018.

Les mer: Bokstavkjeks >

Les mer: Tom & Jerry >

Les mer: KiMs >

Les mer: Orkla Confectionery & Snacks Norge >

Les mer: Ernæring og sunnhet >