Sapa i vekst i Asia

Sapa er allerede verdens største produsent av ekstruderte aluminiumprodukter. Og nå fokuserer selskapet enda mer på vekstinitiativ og styrker organisasjonen i Asia og Midtøsten kraftig.

10.03.2010

Etter de store transaksjonene i Europa og Nord-Amerika nylig er Sapa nå verdens største produsent av ekstruderte aluminiumprodukter. Lederposisjonen skyldes den sterke stillingen i Europa og Nord-Amerika, mens posisjonen i Asia er svakere. Sapas langsiktige ambisjon er å balansere porteføljen på de tre regionene Europa, Nord-Amerika og Asia.

For å fokusere enda sterkere på Sapas vekstinitiativ i Asia styrker Sapa nå Asia- og Midtøsten-organisasjonen betraktelig ved å etablere et team som skal fokusere på fusjoner, oppkjøp og ytterligere ressurser til ledelsen av vår kinesiske virksomhet. 

«For å oppfylle våre ambisjoner om økt tilstedeværelse i Asia og Midtøsten er det avgjørende at vi bygger opp et team som er i stand til å utvikle og opprettholde våre forretningsinteresser. Våre aksjonærer går inn for en sterk ekspansjon i disse viktige regionene, og jeg er glad for at Svein Tore Holsether, Marius Grønningsæter og Torbjörn Sternsjö har tatt imot utfordringen om å representere Sapa i denne prosessen,» sier Bjørn Wiggen, President & CEO Sapa. 

Svein Tore Holsether, CFO Sapa, er utnevnt til Business Area President, Sapa Asia & Middle East. Svein Tore Holsether vil ha driftsansvaret for Sapa Profiles og være Sapas representant for all virksomhet i området. Han vil fortsatt rapportere til Bjørn Wiggen og sitte i ledelsen i Sapa.

Marius Grønningsæter, SVP Corporate Business Sapa er utnevnt til Senior Vice President Legal, Mergers and Acquisitions Sapa Asia & Middle East. Marius Grønningsæter vil ha direkte ansvar for all fusjons- og oppkjøpsvirksomhet og være juridisk seniorrådgiver i regionen. Han har mange års erfaring fra dette området og vil inngå i den nye ledergruppen for Asia og Midtøsten. Han vil rapportere til Svein Tore Holsether og også være hans stedfortreder.

Både Svein Tore Holsether og Marius Grønningsæter begynte i Sapa i 2007 og har hatt en sentral rolle i de strukturelle endringene og veksten i Sapa de siste tre årene. Tidligere har de hatt lignende stillinger i Orkla Speciality Materials og Elkem.

Torbjörn Sternsjö, Business Area Director i Sapa Profiles Asia er utnevnt til Managing Director i Sapa Profiles, Kina. Torbjörn Sternsjö vil ha ansvar for all virksomheten til Sapa Profiles i Kina, herunder utviklings- og vekststrategiene i regionen, og han vil også bidra i de bredere ambisjonene for Asia og Midtøsten. David Littler, MD Sapa Profiles Shanghai, skal fortsatt rapportere til Torbjörn Sternsjö. Torbjörn Sternsjö vil inngå i den nye ledergruppen for Asia og Midtøsten og rapportere til Svein Tore Holsether. Torbjörn Sternsjö har vært i Sapa siden 1994, og siden 1999 har han arbeidet i Kina og Asia.