Sapa investor briefing – presentasjonsmateriell

Sapa holder investropresentasjon torsdag 3. november 2016 kl 13:00 - 16:30 CET.

03.11.2016

Det henvises til

melding fra 19. oktober 2016 som annonserte at Sapa skal holde en investorpresentasjon >.

Presentasjonsmateriellet er vedlagt, se under.

Vennligst benytt følgende link for å påmelding til investorpresentasjon og for webcast-detaljer:

http://www.sapagroup.com/sapainvestorbriefing3nov2016