Sapa kjøper ekstruderingsvirksomhet i India

Den 4. mars inngikk Sapa Profiles India Pvt Ltd en avtale med Alufit (India) Pvt Ltd, hvor Sapa skal kjøpe de eiendelene fra Alufit som er relatert til aluminium ekstruderingsvirksomhet.

23.09.2011

Denne virksomheten drives ved selskapets fabrikk i Kuppam, i nærheten av Bangalore i sørlige India. Gjennomføringen av transaksjonen er betinget av flere regulatoriske forhold som selskapene forventer å tilfredsstille i nær fremtid. Fabrikken, som ble bygget i 2009, er en integrert en-presse ekstruderingsfabrikk med både pulverlakkering og anodiseringsfasiliteter.

«Det er Sapas klare amisjon å etablere en sterk tilstedeværelse i Asia. Transaksjonen med Alufit er et viktig steg i gjennomføringen av denne ambisjonen. Sapa vil således kunne bidra med produktkunnskap og tekniske ekspertise til fordel for et økende antall Indiske kunder», sier Johan Menckel, Sjef for forretningsområdet Sapa Asia & Middle East.

Sapa har allerede bygget en fabrikk for ekstruderingsbasert «thermal management» løsninger i Bangalore og med transaksjonen med Alufit kan Sapa utvide sin tilstedeværelse i India ytterliggere. «Vi forventer sterk vekst og videreutvikling av det indiske markedet. Kundene etterspør allerede høyere kvalitet og de mer komplekse løsningene som Sapa kan tilby,» sier Johan Menckel.

Etter gjennomføringen av transaksjonen vil Sapa være det første globale aluminiumsselskapet med lokale ekstruderingsfasiliteter i India.