Sapa Profiles optimerer strukturen

Forslaget om restrukturering i Europa skal sørge for Sapa Profiles' langsiktige konkurransedyktighet, med strategisk fokus på produkter av høy verdi for kundene.

27.06.2011

Som tidligere meddelt, har Sapa utført en gjennomgang av Sapa Profiles’ europeiske virksomheter for å optimere selskapets langsiktige operasjonelle struktur. Etter en grundig analyse, har Sapa Profiles’ ledelse 24. juni 2011 informert de ansatte og deres representanter i Belgia, Nederland og Portugal om beslutningen om å konsolidere kapasiteten i disse landene.

Etter denne meddelelsen starter Sapa en konsultasjonsprosess med representanter for de ansatte.

Restruktureringsforslaget skal sørge for Sapa Profiles’ langsiktige konkurransedyktighet med et strategisk fokus på produkter av høy verdi for kundene.Tim Stubbs, President og CEO i Sapa Group, kommenterer: “Selv om vi er overbeviste om at disse tiltakene er nødvendige for å sikre en vellykket fremtid for vårt selskap, er vi også klar over den virkningen disse kunngjøringene vil ha på våre ansatte. Vi er fullt ut forpliktet til å fortsette å engasjere oss konstruktivt sammen med våre ansatte og deres representanter i forbindelse med disse forslagene.”

Om Sapa GroupSapa er den største produsenten av aluminiumsprofiler i verden. Sapa Group utvikler, produserer og markedsfører foredlede profiler, profil-byggesystemer og varmeveksler-løsninger i aluminium. Sapa er inndelt i forretningsområdene Sapa Profiles, Sapa Building System og Sapa Heat Transfer og er representert i Europa, Nord-Amerika og Asia. Sapa er ledende på sitt område og har kunder innen bygg, transport, konstruksjon, telekommunikasjon, hjem og kontor. Sapa Group har ensamlet nettoomsetning på 33 000 MSEK og ca 14 800 ansatte. Sapa er en del av norske Orkla ASA.

Ytterligere informasjon kan finnes på nettsiden:

www.sapagroup.com