Sertifisert kakao gir flere barn på skole

Barnearbeid er en utfordring i kakaoproduksjonen. I Orkla jobber vi for en bærekraftig kakaodyrking i samarbeid med UTZ Certified.

04.10.2016

Små kakaogårder i Vest-Afrika står for nær 70 % av verdens kakaoproduksjon. Det er flere utfordringer knyttet til denne produksjonen, blant annet kan det være risiko for barnearbeid og helse- og sikkerhetsfare for arbeidere.

Kakao er en viktig råvare i Orklas sjokoladeproduksjon. Orkla produserer sjokolade i Norden og Baltikum og målsetter at all kakao som konsernet kjøper, skal være bærekraftig produsert innen 2020.

– I Orkla er vi opptatt av å drive ansvarlige innkjøp, og vi ønsker å være sikre på at varene vi kjøper, er dyrket på en forsvarlig måte. Kakaosektoren har store utfordringer, og kakaoinnkjøp er derfor ett av fokusområdene våre, forteller Orklas kakaoekspert Kristiina Lahe. Hun er kategoriansvarlig for kakao og vegetabilske oljer i Orklas innkjøpsorganisasjon, og følger kakaosektoren tett.

Orkla ønsker å redusere risikoen for barnearbeid og annen uakseptabel praksis, og bidra til å bedre kakaobøndenes inntektsmuligheter og levekår. Konsernets selskaper er engasjert i bærekraftig kakaodyrking, blant annet gjennom kjøp av sertifisert kakao gjennom UTZ Certified, som er verdens største uavhengige sertifiseringsprogram for kakao. I dag er ca. 40 % av kakaoen Orkla kjøper, sertifisert. Blant Orklas merker som benytter 100 % UTZ-sertifisert kakao, er Nidars sjokolade (Stratos, Troika, Smash! og en rekke andre merker), sjokolade fra estiske Kalev og påleggsmerkene Nugatti og Sjokade.

Økt skolegang med sertifisert kakao

– Selv om ingen sertifiseringsordning kan garantere at det ikke er barnearbeid involvert, er det å kjøpe sertifisert kakao det beste virkemidlet vi har for å vite at varen vi kjøper, er ansvarlig dyrket, sier Kristiina.

Gjennom UTZ Certifieds sertifiseringsordning blir bøndene fulgt opp for å sikre ansvarlig dyrking uten barnearbeid, og de får opplæring i bærekraftige og mer lønnsomme dyrkingsmetoder. Ordningen bidrar også til at barn får mulighet til å gå på skole. Den økte kompetansen bøndene får gjennom UTZ Certified, gir høyere inntekt og bedre levekår for kakaobøndene og familiene deres.

– Å få flere barn på skolen er ett av de viktigste tiltakene for å redusere utfordringene med barnearbeid. Det er derfor gledelig at andelen barn som går på skole, øker når bøndene sertifiseres, sier Kristiina.