Sier nei til forslag om nye markedsføringsregler

Orkla støtter ikke Regjeringens forslag om regulering av markedsføring rettet mot barn og unge.

21.09.2012

Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sendte 7. juni et forslag på høring om regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke.

Orkla har sendt inn en høringsuttalelse til departementene, og mener forslaget fra Regjeringen må trekkes.

– Vi er enige i at overvekt og fedme er et stort samfunnsproblem. Vi er imidlertid ikke enige i at løsningen på fedmeproblemet er å innføre et forbud mot markedsføring av produkter innenfor de relevante kategoriene. Forskriftsforslaget, slik det foreligger, er i praksis et totalforbud, sier konserndirektør for Kommunikasjon og Corporate Affairs, Håkon Mageli.

Mageli påpeker at bransjen allerede har tilpasset seg WHOs anbefalinger fra 2010 rundt markedsføring av energitette og næringsfattige produkter. Orklas selskaper har i tillegg jobbet systematisk med å utvikle produkter med mindre mettet fett, sukker og salt.

– Bransjen utviklet i 2007 frivillige norske retningslinjer for markedsføring rettet mot barn. I Orkla er vi opptatt av å gi god informasjon om produkter og drive ansvarlig markedsføring. Våre produkters samlede bidrag til å redusere norske husholdningers inntak av disse næringsstoffene de siste ti-tyve årene har vært betydelig, understreker Mageli.

Strider mot EØS-avtalen

Konserndirektør for Legal Affairs, Karl Otto Tveter, forteller at Orkla har utredet to juridiske problemstillinger. Det første spørsmålet er om et så inngripende forslag som dette kan innføres ved forskrift, eller om Stortinget som lovgivende organ må behandle saken. Det andre spørsmålet er om forslaget i det hele tatt er i overensstemmelse med EØS-avtalen.

– Disse utredningene besvarer begge spørsmål benektende – det er ikke hjemmel for en slik forskrift i gjeldende lovgivning, og et eventuelt markedsføringsforbud er i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Det er Orklas vurdering at departementene i stedet bør vurdere å videreutvikle de frivillige retningslinjene sammen med bransjen, og eventuelt vurdere tilsyn og sanksjonsmuligheter, avslutter Tveter.