Sier nei til markedsførings­forbud

Orkla støtter ikke myndighetenes reviderte forslag til forbud mot markedsføring rettet mot barn og unge i Norge.

29.08.2013

En samlet næring er i ferd med å etablere Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), som skal påse at bransjen ikke markedsfører mat og drikke mot barn og unge. Som et ris bak speilet har helsemyndighetene samtidig valgt å forberede en alternativ forskrift om forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke mot barn, dersom det viser seg at den bransjestyrte selvreguleringen ikke virker.

Det reviderte forskriftsforslaget er sendt ut på høring, og Orkla har sendt inn en høringsuttalelse til departementene.

– Vi mener det er flere forhold som er til hinder for at departementenes alternative forskrift kan gjennomføres. For det første mener vi at forslaget ikke har hjemmel i matloven, og derfor ikke kan gjennomføres som forskrift. For det andre strider forslaget mot EØS-avtalen, blant annet fordi et forbud ikke er egnet til å nå målet om redusert fedme og bedret folkehelse, sier konserndirektør for Kommunikasjon og Corporate Affairs, Håkon Mageli.

Han mener at en bransjestyrt selvregulering er den overlegent beste løsningen, og at ordningen både styrker og videreutvikler matbransjens selvjustis.

– Vi ser det som avgjørende at matvareindustrien er en del av løsningen. Dette har myndighetene selv også anbefalt. I tillegg er vi opptatt av at ordningen skal få tid til å virke, slik at vi faktisk kan se den positive effekten av en bransjestyrt selvregulering, sier Mageli.

Matbransjen får to år på seg til å vise at selvreguleringen fungerer. De nye retningslinjene er rådgivende fra 1. august 2013, og bindende fra 1. januar 2014. Selvreguleringsordningen styres av et sett med overordnede retningslinjer, og klageorganet MFU skal følge opp ordningen i praksis.