Sikkerhetskultur i Stabburet

Stabburet Brumunddal har utarbeidet en tydelig handlingsplan for HMS i 2013. Målet er null skader, og at forhold på arbeidsplassen ikke skal medføre fravær.

04.04.2013

Stabburets fabrikk i Brumunddal har i flere år hatt HMS øverst på agendaen, og i hele Stabburet ble det i 2008 startet et arbeid kalt ”HMS-løftet”. Spesielt ble sikkerhet og skadeforebyggende arbeid gitt høy prioritet. Risikokartlegging ble gjennomført på alle fabrikker, og en praktisk HMS-bok ble utarbeidet for å øke organisasjonens kompetanse og skape en felles grunnmur i HMS-arbeidet.

Felles standard

Høsten 2012 ble det også introdusert en ”Work Safety Standard” i Orkla Foods. Etter det har Stabburet Brumunddal gjort en ny selvevaluering av fabrikken, gjennomført en undersøkelse blant egne medarbeidere og utarbeidet en tydelig handlingsplan for 2013.- Det er nyttig med en felles standard som gjør at vi kan sammenligne oss med andre, både for læring og for å gjøre oss mer skjerpet. Vi har jobbet med forbedringsarbeid innen HMS i flere år, men oppdager hele tiden områder hvor vi kan bli bedre, sier fabrikksjef Jens Erik Dobloug ved Stabburet Brumunddal.

Involvering

HMS er første punkt på ledergruppemøtene, og involvering fra de ansatte, med hjelp fra de tillitsvalgte og verneombudene, er viktig. Fabrikksjefen sier det er i arbeidet med de ansattes holdninger de har kommet lengst. Bevisstgjøring rundt risiko har vært et sentralt tema.
– Vi har snakket mye om ”topp ti-risikoer” for fabrikken og har gjort risikovurderinger for alle arbeidsposisjoner. Vi gjennomgår punktene på allmøter, og for nyansatte og vikarer er det utarbeidet ekstra instrukser for å informere om risiko, sier Dobloug.I 2012 hadde Stabburet Brumunddal én skade med fravær. For Stabburet totalt var H1-verdien (antall skader med fravær per million arbeidstimer) på 3,9.