Sikkert salgsarbeid i Nidar

Med en arbeidshverdag hvor du stadig er på farten, er det viktig å tenke sikkerhet.

05.04.2013

De 160 medarbeiderne i Nidars salgsapparat jobber mye ute i butikk. Da er det viktig å være bevisst på å skape sikre arbeidssituasjoner. Det handler blant annet om å bruke de rette hjelpemidlene.- Alle i salgsapparatet har fått en liten, stødig trapp til å ha med i bilen for å unngå bruk av bruskasser for å nå opp til hyller i butikken. Det er bevissthet på valg av rett fottøy, for eksempel at høyhælte sko og sandaler ikke bør brukes på jobb. Alle får hansker for å sikre bedre grep og unngå kutt fra papp, samt kniver med knivblad som er sikret når de ikke er i bruk, forteller HMS-leder Bente Resell i Nidar.

Avdekker farlige forhold

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er satt høyt på agendaen i salgsapparatet. Det er et fast agendapunkt på alle salgsmøter, hvor også representanter fra HMS-avdelingen deltar. Alle skader, farlige forhold og nestenulykker skal rapporteres inn, slik at vi kan gjøre stadige forbedringer. For enklere innrapportering har alle fått et kort på størrelse med et bankkort, der det står telefonnumre til sentrale HMS-personer i selskapet. Hver innrapportering premieres med et Flax-lodd. Spørreundersøkelser blant alle ansatte brukes også for å avdekke farlige situasjoner og for å kunne jobbe forebyggende.- Arbeidet med HMS i salg startet høsten 2009, og vi ser stadig forbedringer på området. Vi får ofte innspill og henvendelser fra salgsmedarbeiderne, og en høy bevissthet blant de ansatte er viktig. I HMS-arbeidet er rett adferd og holdninger helt avgjørende, sier Resell.