Skal halvere matsvinnet

Orkla har signert en avtale om å redusere matsvinnet med 50 % innen 2030.

26.09.2017

– Med en halvering av matsvinnet sparer vi miljøet, samtidig som vi unngår at gode produkter blir kastet, sier Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla.

Ny bransjeavtale med myndighetene

I juni signerte myndighetene og organisasjonene i matbransjen en ny og ambisiøs avtale om felles innsats for å redusere matsvinnet. I tråd med FNs bærekraftsmål er målet med avtalen å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. 26. september 2017 inviterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen en samlet matbransje til å slutte opp om bransjeavtalen.

– Som en del av matbransjen har Orkla et ansvar for å redusere matsvinnet. Derfor er det naturlig for oss å skrive under på en slik avtale nå, sier Mageli.

Gjennom avtalen forplikter Orkla seg til å rapportere på utviklingen i egne selskap, iverksette nye tiltak, samt bidra til at en samlet bransje får ned matsvinnet. Konsernet har gjennom flere år jobbet med dette, og har iverksatt flere større initiativ og programmer for å redusere matsvinnet i egen produksjon.

Matsentralen, et vinn-vinn-tiltak

– I tillegg til bedre utnyttelse av råvarene handler matsvinn også om å unngå at gode produkter kastes. Derfor samarbeider vi blant annet med Matsentralen, slik at selskapene våre kan gi overskuddsmat til dem som trenger det, sier Mageli.

Matsentralen ble etablert i 2014 og er et foretak for innsamling av mat og andre dagligvarer fra produsenter, dagligvarekjeder og butikker. Varene som samles inn, distribueres til organisasjoner som deler ut eller serverer mat til vanskeligstilte. Matsentralen delte i 2016 ut 1050 tonn mat, noe som tilsvarer 2,1 millioner måltider.

Best før, betyr ikke dårlig etter

Mye god mat kastes fordi forbrukere ikke bruker sansene sine og sjekker om maten fortsatt er god. Mat med utgått «best før»-dato kan være fullt ut spiselig. Det handler om å smake, lukte og se på maten. For å øke forbrukers kunnskap om produkters holdbarhet har Orkla bl.a. utarbeidet en egen film sammen med Framtiden i våre hender som har til hensikt å unngå at forbrukere kaster mat på «autopilot» dersom de ser at «best før»-datoen har gått ut.

– «Best før» er vår smaksgaranti. Frem til denne datoen garanterer vi kvaliteten på produktet. Etter denne datoen kan matvaren fortsatt være helt trygg å spise, selv om vi ikke kan garantere for smaken, sier Mageli.

Skal bli enda bedre!

Mageli ser avtalen som en mulighet til å jobbe enda tettere med både bransjen og myndighetene for å redusere matsvinn gjennom hele verdikjeden.

– Fokuset på å få ned matsvinnet i egen virksomhet, men også ute hos forbrukerne, er sterkt. Vi jobber bl.a. med å legge ut mer informasjon på våre hjemmesider om hvordan forbrukere kan bruke sansene til å finne ut om de kan spise produktene våre som har passert «best før»-datoen. Vi kommer også med tips og råd til hvordan de kan bruke opp rester av produkter før de går ut på dato, avslutter han.

 

Visste du at:

  • Årlig kastes det over 350.000 tonn mat i Norge.
  • Av dette står matindustrien og dagligvarehandelen for om lag 1/5 av matsvinnet hver, mens mesteparten (61 %) av matsvinnet skjer i husholdningene.
  • En av årsakene til at forbrukere kaster mat, er usikkerhet rundt produktenes holdbarhet.