Skanska bygger nytt hovedkontor for Orkla

Orkla har inngått avtale med Skanska om bygging av nytt hovedkontor for Orkla i Drammensveien 149 på Skøyen i Oslo.

29.06.2016

– Vi ser frem til å samarbeide med Skanska om bygging av Orklas nye kontorbygg. Vi planlegger for byggestart i oktober 2016 og ferdigstillelse i løpet av 2018, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i Orkla ASA.

Prosjektet består av et kontorbygg med bruksareal på 19.500 m2 samt 1.500 m2 boliger. Kontorbygget har en bygningskropp på 7 etasjer og et tårn på 16 etasjer. I tillegg kommer en parkeringskjeller.

– Vi skal bygge et attraktivt og fremtidsrettet kontorbygg med høy miljøklassifisering. Samlokalisering er viktig for at vi enkelt skal kunne utveksle erfaringer og kompetanse og hente ut synergieffekter som Nordens ledende merkevareselskap. Det er et betydelig merkevaremiljø vi samler under samme tak, sier Ruzicka.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal ved ferdigstillelse miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Excellent. Det blir et energieffektivt bygg med blant annet eget solcelleanlegg på taket. Prosjektet ligger sentralt på Skøyen – et av Oslos viktigste knutepunkt, og det blir bygget få parkeringsplasser, men til gjengjeld minimum 630 sykkelplasser.

Orklas nye hovedkontor vil romme konsernledelsen, ledelsen for Orklas fem forretningsområder og flere av Orklas norske selskaper.