Slik bidrar Orkla til en bærekraftig utvikling

Orklas års- og bærekraftsrapport for 2020 er publisert.

19.03.2021

Koronapandemien preget 2020. Som produsent av mat, vaskemidler og hygieneartikler ble Orkla definert som en samfunnskritisk virksomhet.

– Det ansvaret har vi tatt på største alvor, sier konsernsjef i Orkla, Jaan Ivar Semlitsch.

I Orklas års- og bærekraftsrapport går det tydelig frem at 2020 var et krevende beredskapsår for konsernet – med sine 105 fabrikker i 20 land, og over 18 000 ansatte.

– Vår hovedprioritet har hele veien vært å ta vare på våre ansatte og hindre smitte. Deretter å sikre god vareflyt i alle markeder, sier Semlitsch.

God fremdrift i bærekraftsarbeidet

Pandemi til tross, Orkla har oppnådd god fremdrift i sitt bærekraftsarbeid i 2020. Offensiv satsing på plantebasert mat, «bedre for deg»-produkter og nye emballasjeløsninger har gjort Orklas produktportefølje mer bærekraftig.

– Det å tilby produkter som bidrar til et mer bærekraftig forbruk er Orklas viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling. Som produsent av mat og andre forbruksvarer, er FNs bærekraftsmål nummer 12 – ansvarlig forbruk og produksjon – selve kjernen i vårt arbeid, sier Semlitsch.

Kutter klimagassutslipp

Orkla har kuttet klimagassutslippene fra egen virksomhet med 62 prosent fra 2014 til 2020. Andelen energi fra fornybare kilder er nå 47 prosent. Orkla ligger dermed godt an til å nå målet om 63 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2025 og 77 prosent innen 2040.

Orklas mål er godkjent av Science Based Targets Initiative og innebærer en reduksjon i klimagassutslipp i tråd med 1,5 graders-målet i Paris-avtalen

– Å redusere klimautslipp er en av våre viktigste miljøoppgaver. Det er et stort engasjement i Orkla knyttet til dette, forteller Semlitsch.

I 2020 ble Orkla rangert blant verdens beste børsnoterte selskaper på klimaledelse av den globale ideelle miljøorganisasjonen CDP. Orkla fikk karakteren A, som er den høyeste, og er blant de 270 beste av over 9600 rapporterende selskaper.

Offensiv satsing på plantebasert mat

Stadig flere ønsker å redusere sitt klimafotavtrykk og spise mer plantebasert mat. For Orkla er dette et viktig satsingsområde.

– Vårt mål er å nå ut til alle med plantebasert mat, ikke kun til veganere og vegetarianere, sier Semlitsch.

De plantebaserte merkene NATURLI’®, Anamma, Felix, Beauvais Veggie og Lecora Green Line hadde en samlet omsetning på 869 millioner kroner i 2020 og en vekst på over 20 prosent sammenliknet med 2019.

Emballasje som del av sirkulære kretsløp

Orklas selskaper har i 2020 fortsatt innsatsen for å optimere emballasjen, designe emballasjen for enkel gjenvinning og utvikle nye emballasjeløsninger basert på gjenvinnbare, resirkulerte eller fornybare materialer.

Orkla har styrket samarbeidet med nøkkelleverandører, kompetansemiljøer, organisasjoner og andre selskaper for å finne gode og innovative løsninger.

Resultatet for 2020 er at 95 prosent av Orklas emballasje var gjenvinnbar og 47 prosent av emballasjen var helt eller delvis basert på resirkulerte materialer.

Orklas 2025-målsetning er henholdsvis 100 prosent og 75 prosent. Det målet skal Orkla nærme seg enda mer i 2021.

– Vi jobber hver dag med å utvikle mer bærekraftige emballasjeløsninger. Det er viktig å få med seg både leverandører, kunder, myndigheter og forskningsinstitusjoner på denne jobben – og vi er godt i gang, sier Semlitsch.

Produkter for en sunn livsstil

Siden 2015 har Orkla redusert innholdet mettet fett i produktporteføljen med 14 prosent. Sukker- og saltforbruket er redusert med henholdsvis 9 og 6,5 prosent.

Også i 2020 ble det gjort en stor reduksjon av sukker og salt i Orklas produkter. Helt presist: 2234 tonn mindre sukker og 168 tonn mindre salt.

Måler bærekraftig vekst

Seks av ti forbrukere i Norden og Baltikum forsøker å velge produkter de oppfatter som bærekraftige. Det kommer frem i Orklas Bærekraftsbarometer for 2020.

Orkla har utarbeidet kriterier for hva som kjennetegner bærekraftige mat- og dagligvarer, og selskapene startet i 2019 å klassifisere produktene sine i henhold til de nye kriteriene. Arbeidet har fortsatt i 2020.

Den estimerte andelen av Orklas omsetning som kommer fra produkter definert som «mest bærekraftige» var i 2020 19 prosent. Dette er samme nivå som i 2019, men Orkla justerte kriteriene i 2020 slik at de ble strengere. Orkla-selskapene vil i årene fremover bruke de nye kriteriene aktivt i innovasjons- og forbedringsarbeidet.

Orklas års- og bærekraftrapport finner du her.