Slik gjør Orkla emballasjen mer bærekraftig

Hver dag kjøper millioner av mennesker dagligvareprodukter fra Orkla – og dermed også emballasje fra Orkla. Vi jobber hver dag for å gjøre den mer bærekraftig.

29.03.2021

En sentral del av dette arbeidet dreier seg om å redusere bruken av plast og å bruke mer resirkulert og resirkulerbar plast. Av Orklas totale emballasjebruk, står plast i dag for 20 %.

Som bruker av plast, har Orkla et ansvar for at plasten får et langt liv i kretsløpet. Våre engasjerte emballasjeutviklere har i mange år jobbet med dette, og i år ble Orkla tildelt Grønt Punkts Plastløftet-pris for innsatsen.

Her er noen eksempler på hvordan Orkla gjør emballasjen mer bærekraftig.

Resirkulert plast i saftflasker
I 2020 ble FUN Light den første aktøren i det norske markedet for sukkerfri saft med flasker laget av 100 prosent resirkulert plast.

Det selges i overkant av 8 millioner flasker FUN Light saft i Norge hvert år. Overgangen til resirkulert plast i alle flaskene, sparer verden for 180 tonn jomfruelig plast årlig. Det tilsvarer utslipp fra over 500 biler per år i Norge. Klimaavtrykket er redusert med 75 prosent.

 

RESIRKULERT PLAST: Alle saftflaskene fra FUN Light er laget av resirkulert plast.

Såpe-emballasjen leder vei
Orkla Home & Personal Care (OHPC) produserer kjente vaskemidler og hygieneprodukter som Zalo, Blenda, Jif og Jordan. På kun ett år – fra 2019 til 2020 – har de doblet andelen resirkulert plast i emballasjen. Fra ca. 350 tonn til ca. 700 tonn.

I tillegg reduserer OHPC mengden unødvendig plast i emballasjen. De har for eksempel gått over til 100 % fiberemballasje på Green Clean tannbørster og tannstikkere. De har introdusert refill for Klar tøyvask og håndsåpe på kartong.

 

RESIRKULERT PAPP: Sun maskinoppvaskpulver er ikke lenger i pose fra plastlaminat. Nå er posen erstattet med eske i resirkulert papp.

Pierre Robert fjerner plasten
I 2020 kuttet Pierre Robert all plast fra sine forpakninger. Det tilsvarer en årlig besparelse på nesten 33 tonn plast – eller 680 000 1,5 liter plastflasker.

Plastkuttet er en del av Pierre Roberts omfattende bærekraftsstrategi. Til og med plastkrokene som fester pakningen på stativet fases ut, da tilsynelatende små endringer kan utgjøre enorme forskjeller.

 

ERSTATTER PLASTEN: Pierre Robert har byttet ut plastemballasje med gjenvinnbar papiremballasje.

Firkantet og resirkulert
Orkla Health er Nordens største leverandør av helseprodukter – og emballasjen må ofte være plast. Derfor jobber de hele tiden med å bruke mest mulig resirkulert plast og minst mulig unødvendig plast i emballasjen.

I 2019 kom Møller’s Den Originale i ny boks av resirkulert plast. Det ga en årlig reduksjon av bruk av jomfruelig plast på 20 tonn. Ved at plasten i boksen er tynnere enn før, spares miljøet for ytterligere 5,4 tonn plast hvert år.

I 2020 og 2021 følger hele 180 kosttilskuddsvarianter etter og begynner å bruke bokser av resirkulert plast. Det tilsvarer 7,2 millioner forpakninger i året.

I tillegg til overgangen til resirkulert plast, er en annen endring vesentlig: Boksene er ikke lenger runde, men firkantet. Designet gjør at flere bokser får plass på pallene – og det fraktes dermed mindre luft på veiene. Det reduserer produktenes miljøavtrykk ytterligere.

 

FØRST UT: I Norge er Gevita blant produktene som først har tatt steget over til den nye resirkulerte og firkantede emballasjen.

Minst mulig og best mulig plast
Hvis vi i dag tar bort all plast fra matemballasje, blir resultatet at store mengder mat må kastes. Økt matsvinn har store klimakonsekvenser. Hele 10 prosent av verdens klimagassutslipp skyldes i dag matsvinn alene.

Plast er et spesielt egnet materiale for å beskytte mat. Det veier også lite og er enkel å forme. Frem til vi klarer å utvikle fullgode emballasjealternativer, trenger vi plasten for at ikke maten vi produserer skal bli dårlig på vei til spisebordet – og ende i søpla.

Orkla tror på sirkulære verdikjeder der plasten gjenvinnes og brukes som råvare i nye produkter. Vi må bruke minst mulig plast og mest mulig gjenvinnbar plast i produktene hvor plast er nødvendig.

For at plastemballasje skal kunne bli sirkulær og gjenvinnes igjen og igjen, må den både være fri for metallisering og kun bestå av én type plast. Det er dette vi kaller monoplast, eller «én type plast».

I Orkla bruker vi stadig mer monoplast i emballasjen til våre spiselige produkter. I 2019 lanserte vi for eksempel KiMs-emballasje i monoplast – Norges første gjenvinnbare potegullpose. Vi har nylig gått over til monoplast-emballasje på Totenflak, Nidar Favoritter og Doc halslinser. Endring av posenes form har bedret fyllingsgraden og gjort at mindre plast trengs til hver pose.

 

GJENVINNBAR: Før var Totenflak-posen av papir, plast og metallisert plast og var ikke gjenvinnbar. Nå er den av monoplast – ren plast – og kan gjenvinnes.