Solid fremgang i driftsresultat og omsetning

Orklas driftsresultat (EBITA) endte i 1. halvår 2010 på 1,641 mrd. kroner, mot 567 mill. kr samme periode i fjor. Samtlige forretningsområder bidrar til resultatfremgangen. Se opptak av presentasjon av 2. kvartal:

22.07.2010

Konsernet hadde en omsetningsvekst på 14 prosent til 30,9 mrd. kroner etter årets seks første måneder, særlig drevet av bedrede markeder for Sapa og Elkems silisiumrelaterte virksomhet.

Driftsresultatet (EBITA) ble 937 mill. kr i 2. kvartal, mot 334 mill. kr i samme periode i fjor. Omsetningsveksten i kvartalet var på 17 prosent.

– Det er gledelig at gjennomførte tiltak de siste årene gir effekt. Orkla Brands og Jotun (42,5 prosent eierandel) leverer fortsatt sterke resultater og marginvekst. Sapa har en positiv resultatsving drevet av interne forbedringer og bedrede markeder. Elkems silisiumrelaterte virksomhet opplever god etterspørsel og høyere priser. Konsernets to solar-investeringer (REC (39,7 prosent) og Elkem Solar) er inne i en opptrappingsfase som vi forventer å se resultater av i 2010/2011, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

Orklas aksjeportefølje fikk 1. halvår en avkastning på 9,3 prosent, mot Morgan Stanley Nordic Index på 5,9 prosent og Oslo Børs Benchmark Index på minus 11,7 prosent.

Så lenge børskurs på REC-aksjene er lavere enn balanseført verdi vil den regnskapsmessige verdien bli opp- og nedskrevet i takt med svingningene i børskurs. Børskurs pr 30. juni var 15,61 kr. For 2. kvartal utgjorde dette en regnskapsmessig nedskrivning på 3,0 mrd. kroner. Orklas resultat før skatt i 2. kvartal ble dermed minus 1,8 mrd. kroner (282 mill. kr i 2009).

Dag J. Opedal har meddelt styret i Orkla ASA at han ønsker å gå av som konsernsjef i løpet av inneværende år. Styret har igangsatt arbeidet med å finne en ny konsernsjef, og Opedal vil fortsette i stillingen til etterfølger er på plass. Opedal fortsetter som styreleder i REC, og som Orklas representant i Jotuns styre. Styret takker Opedal for hans omfattende innsats for konsernets utvikling og vekst gjennom 20 år, siden 2005 som konsernsjef.

Klikk her for webcast

Se bilder fra presentasjonen på Flickr.com

2 kvartal 2010

Presentasjon for 2 kvartal 2010

Kvartal og regnskapstall 2 kvartal 2010