Solid kvartal under krevende rammebetingelser

Orklas driftsresultat (EBITA)1  endte i 2. kvartal på 1.230 mill. kroner, mot 1.194 mill. kr samme kvartal i fjor.

13.08.2008

For Orkla Brands fortsatte den positive resultatutviklingen, og til tross for volumnedgang leverte Sapa et tilfredsstillende resultat. Aksjeporteføljen slo den nordiske indeksen, men i et svakt finansmarked var avkastningen negativ.

– Vi er tilfreds med lønnsomhetsutviklingen i 2. kvartal, og industrivirksomheten har samlet sett et godt resultat. Vi forventer imidlertid fortsatt utfordrende markedsforhold fremover, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

Orklas driftsinntekter ble i 2. kvartal på 17,6 mrd. kroner, opp fra 14,0 mrd. kroner i 2007. En vesentlig del av økningen i konsernets driftsinntekter (men også lavere driftsmargin) forklares av den sammenslåtte profilvirksomheten (Sapa/Alcoa).

Både Orkla Brands, Sapa og Borregaard hadde tilfredsstillende utvikling i kvartalet. Samtidig holder både Elkem Solars byggeprosjekt og integrasjonen av Sapas og Alcoas profilvirksomheter den planlagte fremdriften.

Som ventet svekkes resultatet i primæraluminium av svak dollar og tap på sikringskontrakter. I tillegg var kostnadsføringen knyttet til Elkem Solars nye anlegg 53 millioner kr høyere enn samme kvartal i fjor.

Resultat før skatt i 2. kvartal ble 2,5 mrd. kroner (3,1 mrd. kr i 2007). Orkla inngikk i kvartalet avtale med Egmont om salg av resten av konsernets medievirksomhet; dvs. 40 prosent eierandel i Hjemmet Mortensen. Dette ga en bokført gevinst for Orkla i kvartalet på 830 mill. kroner. Samlet har dermed salget av Orklas medievirksomhet innbrakt ca. 9 mrd. kroner, og gitt en gevinst på rundt 5 milliarder.

Orklas investeringsområde fikk i et svakt aksjemarked en avkastning på – 8,3 prosent, mot Morgan Stanley Nordic Index på – 16,9 prosent og Oslo Børs Benchmark Index med – 5,6 prosent.

1 Driftsresultat (EBITA): Før amortisering, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger

Pressemelding med tall |

rapporten