SOS-barneby i Pleiku i Vietnam

SOS-barnebyer la ned grunnsteinen for den Orkla-finansierte SOS-barnebyen i fjellbyen Pleiku i Vietnam 1. mars.

08.03.2012

Myndighetenes tillatelse er på plass, arkitekttegningene er klare, og byggingen skal nå sendes ut på anbud.  Etter en byggetid på ett år, skal 140 av de aller vanskeligst stilte barna i regionen gradvis flytte til et trygt hjem i 14 nye familiehus.

I seremonien deltok Norges ambassadør til Vietnam Ståle T. Risa, representanter for myndighetene i Gai Lai Provinsen, for SOS-barnebyer i Asia, i Vietnam og Norge. Fra Orkla deltok representanter for Lilleborg, Sapa, Orkla Asia Pacific og Orklas hovedkontor.  Også representanter for Orklas største aksjonær, Canica, deltok.

Seremonien var enkel og verdig, og foregikk på tomta der barnebyen skal bygges. Blant deltagerne var flere barn som skal flytte inn i barnebyen når den er ferdig.

Rundt 40% av barna i SOS-barnebyene er foreldreløse. Andre er barn av foreldre som av forskjellige grunner ikke klarer å ta seg av dem. I barnebyene bor de i familiehus med opp til 10-11 barn og en SOS-mor. SOS-mødrene (og noen -fedre) bor sammen med barna hele døgnet, og tar seg av dem som om de var deres egne, biologiske barn. Biologiske søsken bor i samme hus.

I Pleiku vil de yngste gå i den nye SOS-barnehagen med en overvekt av barn fra lokalmiljøet, mens de eldre vil gå på lokale skoler. Barna i SOS-barnebyen vil få stipender fra SOS-barnebyen til videre skolegang og utdanning.

Før turen til Pleiku, besøkte vi to barnebyer i Hanoi-området. Det ga sterke inntrykk fra enkeltskjebner, samt tro på at det er mulig å gi mennesker med et vanskeligst mulig utgangspunkt, et godt liv. Historiene forteller noe om hva den Orkla-finansierte SOS-barnebyen vil bety for barna i Pleiku. 

I Hanoi fikk vi se en jente på tre dager som ble funnet utenfor porten til barnebyen. Sannsynligvis var jenta lagt der av en mor som ikke kunne ta seg av barnet. Den lille jenta ble tatt hånd om av en SOS-mor i et av familiehusene, og vil, når de nødvendige godkjenningene fra myndighetene er på plass, kunne vokse opp i en søskenflokk, gå i barnehagen og på skolen, få utdannelse, jobb og kanskje selv en gang stifte familie.

Vi traff en 19 år gammel gutt som ble forlatt på sykehuset der han ble født. En kvinne tok seg av ham i fire år. Da hun ikke klarte å ha omsorgen for ham lengre, kom han til barnebyen. I samtalen med ham og SOS-moren, fortalte han om sin oppvekst. Det var en oppvekst som startet med tunge minner, men ble preget av tryggheten i barnebyen, og en skolegang som i dag har brakt ham til studier i hotell og reiselivsledelse på et college i Hanoi.

SOS-moren, som tok ham imot som fireåring og har veiledet ham frem til den han er i dag, har så langt også vært mor for 22 andre barn. SOS-mødrene er ryggraden i den omsorg barna får i barnebyene.

Orklas avtale som hovedsamarbeidspartner med SOS-barnebyer inngås normalt for tre år av gangen. Orkla har besluttet å forlenge gjeldende periode med ett år frem til 31. desember 2014. 

– I SOS-barnebyer hjelpes de mest sårbare barna til å forme sin egen fremtid. Byggingen av barnebyen i Pleiku vil være et synlig bevis på at Orkla og Orkla-selskapenes bidrag gir konkrete resultater.  Forlengelsen av avtalen er et uttrykk for vår langsiktighet i støtten til det gode arbeidet SOS-barnebyer gjør, sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen

Sammen med flere av konsernselskapene, frivillige lønnstrekk og julegaver, har Orklas bidrag siden 2008 vært øremerket byggingen av barnebyen i Pleiku. 

Orkla har vært hovedsponsor for SOS-barnebyer siden 2000.