Stabilt for Orklas merkevarer

Orklas driftsresultat (EBITA) ble 992 mill. kroner i 2. kvartal mot 1.079 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Periodisering av påskesalget og svake markeder for Sapas profilvirksomhet i Europa påvirker kvartalsresultatet negativt. Driftsresultatet ble 1.880 mill. kroner i 1. halvår, noe som er en liten resultatfremgang.

20.07.2012

Orklas driftsinntekter var 15.145 mill. kroner i 2. kvartal, mot tilsvarende 15.897 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011.

Hensyntatt periodisering av påskesalget hadde Merkevareområdet et driftsresultat på nivå med fjoråret. Det var salgsfremgang innen det nordiske dagligvaremarkedet, og markedsandelene ble i sum opprettholdt. Merkevareområdet sto for ca. 60 % av Orklas resultat.

-Orkla er i en overgangsfase til å bli et rendyrket merkevareselskap. Den nye konsernledelsen har sterk merkevarekompetanse. Dette vil sikre at vi opprettholder fokus på god drift og organisk vekst, samtidig som vi gjennomfører strukturelle endringer. Kjøpet av Jordan er helt i tråd med vår strategi om å ekspandere innen Merkevareområdet, sier konsernsjef Åge Korsvold.

Stabburet i Norge, Chips Group i Norden og de baltiske virksomhetene hadde i 2. kvartal positiv salgs- og resultatutvikling. MTR i India hadde salgsvekst på 23 % i 2. kvartal. Det var moderat salgsfremgang i Orkla Brands Russia. For å øke konkurransekraften i Russland vil antall fabrikker bli redusert fra fire til tre.

Svake markeder ga volumnedgang i 2. kvartal for Sapas europeiske profilvirksomhet. For den nordamerikanske profilvirksomheten fortsatte fremgangen i volum og lønnsomhet. Sapa Heat Transfer styrket seg i 2. kvartal, som følge av iverksatte forbedringstiltak
Borregaard Chemicals leverte et sterkt resultat også i 2. kvartal. Lavere kraftpriser bidro til svake resultater for Hydro Power.
 I tråd med Orklas regnskapspraksis er investeringen i REC nedskrevet til markedsverdi ved utløpet av kvartalet. Orklas resultat før skatt i ble 2,1 mrd. kroner i 1. halvår. Nedsalget av aksjeporteføljen går som planlagt. I 1. halvår ble det netto solgt aksjer for i overkant av 2 mrd. kroner.

 Se bildene fra kvartalspresentasjonen på Flickr.com