Status Orkla-barnebyen i Pleiku våren 2013

Byggingen av den Orkla-finansierte SOS-barnebyen i Pleiku i Vietnam går som planlagt. Når SOS-barnebyen står klar i 2014, vil 120 barn fra regionen få et trygt hjem der. De får også et godt helsetilbud og skole- eller barnehageplass.

08.05.2013

Store forventninger til barnebyen

Rundt 40 % av barna som kommer til SOS-barnebyene i Vietnam er foreldreløse. Andre har foreldre som av forskjellige grunner ikke klarer å ta seg av dem. I barnebyene bor de i familiehus med en SOS-mor og opp til ti SOS-søsken.

De sosiale forholdene er vanskelige for mange familier i Pleiku. Mange barn og unge lever uten foreldre. Pleiku har 170.000 innbyggere, og 5000 barn lever under svært vanskelige forhold.

2000 barn i regionen har mistet én av eller begge foreldrene sine.

Fattigdom fører til mye barnearbeid.

Til tross for positiv økonomisk utvikling er velferdstilbudet svakt. Behovet for omsorgstilbud til barn er stort.

Starter rekrutteringen

SOS-barnebyer Vietnam har startet arbeidet med å rekruttere leder for barnebyen og ansatte til administrasjonen. Deretter starter arbeidet med å rekruttere SOS-mødre. Fra lokale myndigheter har SOS-barnebyer Vietnam mottatt en liste med navn på barn som har behov for langsiktig omsorg. De vil nå starte arbeidet med å gå gjennom listen og plukke ut de barna som skal få tilbud om et nytt hjem i barnebyen når den står ferdig i 2014.

Fremdrift byggeprosess

Flere av familiehusene i den nye SOS-barnebyen i Pleiku er ferdig bygget. Husene er inspisert av SOS Vietnam, og SOS-barnebyers internasjonale president, Siddharta Kaul, har vært på tomten og gjennomført den siste kvalitetssikringen. Vann- og strømforsyning er på plass, og servicetilbud som skole, sykehus og matbutikk finnes i barnebyens nærområde.