Sterk organisasjonskultur i MTR Foods

MTR Foods' visjon er å være en naturlig del av ethvert kjøkken hvor det lages autentisk og smakfull indisk mat. For å oppfylle visjonen har MTR Foods satset på medarbeiderutvikling og kompetansebygging.

02.04.2013

I løpet av de tre siste årene er det igangsatt en rekke aktiviteter for å støtte selskapets vekstambisjoner. Første skritt var å utvikle en robust organisasjonsstruktur som gjorde selskapet i stand til å oppnå de strategiske målene.

– Vi har omstrukturert ledelsesnivåene i organisasjonen og innført en rekke driftsrelaterte retningslinjer og prosedyrer. Enda viktigere er det kanskje at vi har vært opptatt av å involvere våre medarbeidere og utvikle en sterk bedriftskultur, sier HR- og administrasjonsdirektør Tuhin Biswas.

I 2010-2011 var hele organisasjonen involvert i utrullingen av selskapets nye mål og verdier. Hensikten var å gi de ansatte en god forståelse for selskapets strategi.

– Prosessen fikk navnet ”Building Our Future”. Medarbeidere fra hele organisasjonen deltok i utviklingen av visjonen gjennom fokusgrupper, dybdeintervjuer og workshops. Deretter ble visjonen og verdiene presentert internt ved hjelp av teatersport, plakater og i allmøter. Dette ga de ansatte et eierskap til visjonen, sier Tuhin Biswas.

MTR Foods har også gjennomført et bredt spekter av holdningsskapende opplæringsprogrammer for å øke kompetansen hos medarbeidere og ledere. I alt ble det gjennomført 32.700 timer opplæring fra 2010 til 2012, eller 30 timer per ansatt.

Opplæringen har omfattet temaer som ledelse, samarbeid, mattrygghet og skadeforebyggende arbeid, i tillegg til håndtering av hverdagslige utfordringer.

For å tiltrekke seg talentfulle studenter opprettet MTR Foods i 2010 rekrutteringsprogrammer ved flere universiteter. Det er utarbeidet to programmer for unge akademikere og sivilingeniører for å øke den interne kompetansen og møte fremtidige rekrutteringsbehov.