Stig Ebert Nilssen slutter i Orkla

Stig Ebert Nilssen (54) fratrer som konserndirektør og leder for Orkla Care.

22.01.2019

Stig Ebert Nilssen
Stig Ebert Nilssen

Han har vært medlem av Orklas konsernledelse siden 2013 og adm. direktør for Orklas helsevirksomhet siden 2005. Han går ut av konsernledelsen med virkning fra 1. februar 2019.

– Jeg vil rette en stor takk til Stig for den betydelige innsatsen han har lagt ned som leder for Orkla Care gjennom mange år. Under hans ledelse har Orkla Care etablert seg i flere nye kategorier og markeder og bidratt til en bredbasert vekst for Orkla. Forretningsområdet har sterke posisjoner innen mange kategorier i en rekke europeiske land. Jeg vil også fremheve Stigs engasjement og arbeidsinnsats innenfor mange viktige områder for Orkla, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Prosessen med å rekruttere en ny konserndirektør og leder for Orkla Care vil nå starte.

Frem til en ny person er på plass, vil Lasse Ruud-Hansen (38) fungere i stillingen. Ruud-Hansen har i dag tittelen SVP Business Development i Orkla Care, i tillegg til at han er konstituert leder for Orkla International Sales. Han har bakgrunn fra bl.a. ISS Facility Services, PA Consulting Group og Kavli.

Orkla Care hadde i 2017 en omsetning på 7.479 mill. kroner. Det representerte 19 % av Orklas omsetning, og ved årsskiftet 2017/2018 var det 3.272 årsverk i forretningsområdet.

De to største enhetene i Orkla Care er Orkla Home & Personal Care, med ledende posisjoner innenfor personlig pleie og vaskemidler, og Orkla Health, med ledende posisjoner innenfor kosttilskudd, sportsernæring og vektkontroll. I tillegg har Orkla Care ledende posisjoner innenfor malerverktøy (Orkla House Care), sårpleie (Orkla Wound Care), basistekstiler (Pierre Robert Group) og profesjonell rengjøring (Lilleborg). Blant kjente merkenavn er Möller’s, Salvequick, Collett, Nutrilett, Riemann, Maxim, Define, Sunsilk, Blenda, Jif, Sun, Zalo, Jordan og Pierre Robert.