Stockman-prisen til Orkla

Orkla er for fjerde gang tildelt Stockman-prisen. Orkla vant i år både åpen klasse og prisen for beste IR-team.

21.09.2007

Stockman-prisen, som deles ut av den norske Finansanalytikerforeningen, gis til det børsnoterte selskap i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper, anses å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter.

Prisen blir utdelt i to klasser: ”Åpen klasse”, hvor Orkla vant, og ”Klasse for mindre og mellomstore selskaper”, hvor Tomra Systems seiret. I tillegg deles det ut en pris til ”Beste IR-team”. Også denne prisen gikk til Orkla. Selskapet har tidligere vunnet Stockman-prisen i 1993, 1997 og 2002.

Orkla får generelt høy score på samtlige punkter som er vurdert. Bare en gang tidligere har vinneren i åpen klasse hatt bedre totalscore. Orkla ”utmerker seg spesielt ved å gi åpen, troverdig og konsistent informasjon, profesjonell håndtering av viktige nyheter, høy standard på styrets beretning, rapporter og pressemeldinger og evne til å informere om strategi og industriutvikling”, heter det i pressemeldingen fra Finansanalytikerforeningen.

– Vi har fremdeles mange utfordringer i vår dialog med finansmarkedet, men denne prisen er en hyggelig bekreftelse på at vi er på rett vei, sier IR-direktør Rune Helland. Han er rask til å dele æren for prisen med kollega Siv Merethe S. Brekke, og understreker at ”nær sagt hele fjerde etasje” på hovedkontoret står bak arbeidet med års- og delårsrapporter og de mange meldingene som løpende utarbeides og distribueres av Orkla.
 – Vi har god tilgjengelighet på ledelsen, og er tidlig nok med i prosjekter slik at vi kan bearbeide materialet, sier Helland.

I mai ble alle meglerhusene og de største investorene i Norge bedt om å foreslå tre aktuelle kandidater i hver klasse. I tillegg kan alle medlemmene i Finansanalytikerforeningen nominere kandidater til Stockman-prisen.

En egen Stockman-komité i Finansanalytikerforeningen går igjennom forslagene til kandidater. Disse kriteriene legges det mest vekt på:

Oversiktlig og konsistent regnskap med utfyllende noter

Tilpasningsevne til nye lover og regnskapsregler

Resultatorientert segmentrapportering som gir tilstrekkelig grunnlag for verdivurderinger

Formidling av markedsvurderinger og strategi for de viktigste virksomhetsområdene

Kvalitet på miljørapportering og tilleggsinformasjon om verdiskapning i henhold til NFFs anbefalinger

«Investor relations»-arbeid i form av presentasjoner, bedriftsbesøk, løpende informasjon, imøtekommenhet ved henvendelser etc.

Åpen, troverdig og konsistent informasjon

Hurtig og rimelig utfyllende info til markedet ved viktige nyheter

Håndtering av informasjon i forbindelse med vesentlige, uforutsette hendelser/endring av rammevilkår

Definering og praktisering av god corporate governance i henhold til ”Norsk anbefaling Eierstyring og selskapsledelse”

Kvalitet og brukervennlighet på hjemmeside og elektronisk kommunikasjon

Likebehandling av analytikere og respekt for uavhengig finansanalyse

Etter første gjennomgang av kandidatlisten til ”Åpen klasse” gikk følgende selskaper til finalen – i alfabetisk rekkefølge:

DnB NOR

Norsk Hydro

Orkla 

Statoil