Storebrand fremhever Orkla i sin bærekraftskampanje

I en ny kommunikasjonskampanje løftes Orkla frem som eksempel på en positiv og bærekraftig investering Storebrand gjør.

08.06.2017

Illustrasjonsbilde - jente med rockering

Storebrand satser tydeligere på bærekraftig sparing i sin kommunikasjon, og vil gjennom en ny kampanje gi et innblikk i hvorfor de investerer som de gjør.

– Vi ønsker å fortelle gode, positive historier om hva vi investerer kundenes penger i, og hvorfor vi har tro på disse selskapene. Orkla er et selskap som i mange år har kommet godt ut av våre bærekraftsanalyser. Nå ønsker vi å bruke noen av våre kommunikasjonsflater til å skryte av dere! sier Matthew Smith, Head of Sustainable Investment, Storebrand Asset Management AS.

Orkla og to av våre merkevarer,

Pierre Robert og

Möller’s, er blant eksemplene som vises i Storebrands annonser.

Se flere eksempler fra kampanjen her >.

– Dette er hyggelig! Det finnes god dokumentasjon på sammenhengen mellom selskapers evne til å håndtere bærekraftsutfordringene og langsiktig verdiutvikling. Storebrands kampanje er derfor en viktig anerkjennelse av Orklas bærekraftsarbeid og den kommersielle betydningen av dette arbeidet, sier Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility i Orkla.

Storebrand har 20 års historikk med bærekraft, og anses som et av verdens ledende selskap innenfor bærekraftige investeringer.