Større enheter innen Confectionery & Snacks

Orkla ønsker å styrke konkurransekraften og skape nye vekstmuligheter innen Confectionery & Snacks. Intensjonen er å skape ett selskap i hvert land.

08.04.2013

Orkla etablerte forretningsområdet Confectionery & Snacks 9. januar 2013, for å samle enheter med mer ensartede strategiske og operasjonelle muligheter.

I dag presenteres ny leder for Orkla Confectionery & Snacks. Samtidig tar Orkla neste steg på veien mot å styrke konkurransekraften innen forretningsområdet. Orkla Confectionery & Snacks vil etablere ett slagkraftig selskap pr. land.

Intensjonen er å slå sammen KiMs Norge, Sætre og Nidar til ett selskap i Norge. Tilsvarende er intensjonen å slå sammen OLW og Göteborgs Kex i Sverige, og Chips og Panda i Finland.

Orkla Confectionery & Snacks består i tillegg av KiMs i Danmark og Latfood i Latvia. Disse selskapene vil ikke omfattes av sammenslåingene*.

– Det er helt nødvendig å se på hvordan vi kan styrke vår konkurransekraft og skape nye vekstmuligheter i Norden. Vi må være best mulig rustet for å ta opp kampen mot sterke internasjonale aktører. En sammenslåing av selskaper vil skape flere innovasjonsmuligheter i og mellom kategoriene, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Ledere, medarbeidere og tillitsvalgte har blitt informert om intensjonen om å etablere ett selskap for snacks, kjeks og godteri i Norge, Sverige og Finland. Nå starter drøftelsesmøter med de tillitsvalgte. Målet er å komme frem til en konklusjon om ny hovedstruktur for Orkla Confectionery & Snacks i løpet av april.

Orkla Confectionery & Snacks er ett av fem forretningsområder i Orkla. Forretningsområdet hadde i 2012 en omsetning på om lag 4,8 mrd. kroner og 2.231 årsverk ved årsskiftet. Selskapene i Orkla Confectionery & Snacks er KiMs Norge, Sætre og Nidar i Norge, OLW og Göteborgs Kex i Sverige, Panda og Chips i Finland, Latfood i Latvia og KiMs i Danmark. Orkla hadde i 2012 en omsetning på ca. 30 mrd. kroner. Ved årsskiftet hadde selskapet 28.000 ansatte, hvorav om lag halvparten i merkevareområdet.

Orkla ASA, 8. april 2013For mer informasjon, vennligst kontakt:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil: 928 45 828*Kalev i Estland vil regnskapsmessig rapportere under Orkla Confectionery & Snacks, men organisatorisk være en del av Orkla Foods.