Strategiske posisjoner styrket – regnskapsmessige nedskrivninger belaster resultatet

Orklas driftsinntekter ble i 2008 på 65,6 mrd. kroner (opp fra 61,4 mrd. kroner i 2007).

19.02.2009

Driftsresultat  (EBITA) endte på 4,2 mrd. kr (4,8 mrd. kr ), mens særlig regnskapsmessig nedskrivning av aksjeporteføljen bidro til at resultat før skatt ble minus 2,0 mrd. kr (pluss 9,8 mrd.). For 4. kvartal ble driftsinntektene 16,5 mrd. kr (17,5), og EBITA 998 mill. kr (1,2 mrd. kr).

I tråd med Orklas utbyttestrategi foreslår styret et ordinært utbytte på 2,25 kr pr. aksje for 2008, samme beløp som foregående år.

– Ved inngangen til 2009 er de økonomiske rammebetingelsene meget svake. Den internasjonale finanskrisen forsterker en global oppbremsing i realøkonomien. Orkla-selskapene vil i ulik grad på bli påvirket av lavere økonomisk vekst, og vil møte utfordringene med skreddersydde mottiltak. Det er iverksatt kraftfulle tiltak innenfor virksomhetsområdene for å tilpasse kostnadsbase og produksjonskapasitet til lavere etterspørsel og volumutvikling, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

Fokus vil særlig være rettet mot å sikre en tilfredsstillende kontantstrøm.  Dette vil lede til streng husholdering med kapitalbruk i konsernet og økte ambisjoner når det gjelder kostnadsproduktivitet.

– Orkla er godt rustet til å møte utfordringene.  Konsernet har selskaper med solide markedsposisjoner, samtidig som refinansieringsbehovet er begrenset i 2009 og 2010, sier Opedal.

I 2008 ble det gjennomført aktive strategiske trekk som flytter Orklas posisjoner fremover eller fører til restrukturering.  Orkla overtar Alcoas eierandel i Sapa Profiler og blir dermed 100 prosent eier, samtidig som Alcoa overtar Orklas eierandel i Elkem Aluminium.  Byttetransaksjonen bidrar til en forenkling av Orklas struktur og gir konsernet strategisk kontroll i Sapa.

REC fortsatte sin opprusting teknologisk og kapasitetsmessig. Elkem Solars fabrikk i Kristiansand ble mekanisk ferdigstilt og igangkjøring vil skje gjennom 2009.

Orkla solgte sin eierandel i Hjemmet Mortensen og avsluttet dermed sitt engasjement innenfor trykte medier.  Nedleggelse av Borregaards cellulosevirksomhet i Sveits ble besluttet. Orkla Brands’ virksomhet i Øst-Europa ble restrukturert.

Les hele pressemeldingen

19.02.2009  

4_kvartal_2008  

19.02.2009  

Presentasjon for 4 kvartal  

19.02.2009  

Kvartalstall og regnskapstall 4. kvartal 2008