Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt torsdag 10. april 2014 kl. 15.00 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

06.02.2014

Styret har i møte 5. februar 2014 besluttet å foreslå et ordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for 2013, lik det ordinære utbytte for 2012. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte 11. april 2014. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt 25. april 2014 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Orklas årsrapport for 2013 vil bli offentliggjort 20. mars 2014.

Orkla ASA,Oslo, 6. februar 2014

Rune Helland, Direktør Investor RelationsTlf.: 977 13 250

Anders Kalleberg, Investor RelationsTlf.: 990 42 498