Svakere driftsresultat i Orkla

Orklas driftsresultat (EBITA) ble 632 mill. kroner i 2. kvartal, mot 698 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012.

18.07.2013

Juni var en svak salgsmåned for de nordiske merkevareselskapene. Det er fortsatt store utfordringer i det russiske markedet.

– Driftsresultatet er ikke tilfredsstillende. Det er hard konkurranse mot multinasjonale selskaper og kjedenes egne merker. Både endringsprosesser og integreringsarbeidet med Rieber & Søn har krevd betydelige interne ressurser og oppmerksomhet. Vi er nå klare til å forsterke markedsplanene og iverksette offensive markedsaktiviteter, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Orklas driftsinntekter var 7.905 mill. kroner i 2. kvartal, mot tilsvarende 7.213 mill. kroner i samme periode i 2012. Økningen skyldes de oppkjøpte virksomhetene i Rieber & Søn og Jordan. Orklas resultat før skatt ble 514 mill. kroner i 2. kvartal, mot 938 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012.

Merkevarevirksomheten

Driftsresultatet i Orkla Foods ble i 2. kvartal 263 mill. kroner, mot 262 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Resultatet i Rieber & Søn var betydelig lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Stabburet hadde et lavere resultat sammenlignet med et godt 2. kvartal i 2012. I Sverige, Danmark, Finland og Baltikum var det resultatfremgang. Etter at konkurransemyndighetene i april godkjente kjøpet av Rieber & Søn, har det pågått et omfattende integreringsarbeid. Rieber & Søn Norge og Stabburet danner ett av Norges ledende matselskaper. Frödinge blir en del av det ledende svenske matselskapet Procordia/Abba Seafood, som nettopp er slått sammen. Rieber & Søn Danmark og Beauvais foods blir et sterkt dansk merkevareselskap.

Orkla Confectionery & Snacks hadde et driftsresultat i 2. kvartal på 119 mill. kroner, mot 151 mill. kroner i samme periode i 2012. Konkurransesituasjonen er krevende. Det har vært gjennomført betydelige organisasjonsendringer. Det etableres ett selskap pr. land, hvor hensikten blant annet er å styrke samarbeidet og integrasjonen på tvers av kategoriene sjokolade/godterier, snacks og kjeks.

Orkla Home & Personal hadde et tilfredsstillende kvartal og et driftsresultat på 165 mill. kroner, mot 131 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Resultatfremgangen var knyttet til Lilleborg (Norge) og Axellus samt bidrag fra Jordan House Care. Integrasjonen av Jordan Personal & Home Care i Lilleborg går som planlagt.

Orkla International hadde et driftsresultat på -40 mill. kroner, mot tilsvarende -15 mill. kroner i 2. kvartal 2012. Orkla Brands Russia hadde nedgang i salget i et krevende russisk sjokolademarked. Det er foretatt ytterligere nedskrivninger og avsetninger på 435 mill. kroner relatert til den russiske virksomheten. Rieber & Søn-selskapene Vitana (Tsjekkia), Rieber Polska og Rieber Russia ble en del av Orkla International fra mai 2012.

Orkla Food Ingredients (OFI) hadde et tilfredsstillende driftsresultat i kvartalet på 77 mill. kroner, mot 68 mill. kroner i 2. kvartal 2012. Fremgangen er knyttet til kjøpt virksomhet samt økt salg av bakeingredienser i Norge og Danmark. OFIs virksomhet for iskremingredienser hadde en god utvikling.

Øvrige virksomheter

Sapa Heat Transfer hadde i 2. kvartal er driftsresultat på 84 mill. kroner, mot 102 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012. Fabrikken i Finspång (Sverige) er fortsatt ikke på målsatt produktivitetsnivå, samtidig som en sterk svensk krone påvirker resultatet negativt. Utviklingen i det europeiske bilmarkedet var negativ, mens det nordamerikanske markedet var på nivå med fjoråret. Veksten i det kinesiske bilmarkedet var tiltagende. Orkla har vært i eksklusive forhandlinger med en potensiell kjøper av Sapa Heat Transfer, men partene er nå enige om å avslutte disse forhandlingene.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 77 mill. kroner, mot tilsvarende 46 mill. kroner i 2. kvartal 2012. Jotun, hvor Orkla har en eierandel på 42,5 %, styrket resultatet.

Orklas resterende aksjer i Borregaard og REC er nå solgt. Det ble i kvartalet avhendet aksjer for 2,1 mrd. kroner. Ved utgangen av juni var markedsverdien av Orklas aksjer og finansielle eiendeler 1,1 mrd. kroner.

Ikke videreført virksomhet

Sammen med Norsk Hydro har Orkla inngått avtale om å danne et selskap som blir en verdensledende leverandør av aluminiumsløsninger. Europeiske og amerikanske konkurransemyndigheter har godkjent joint venturet, mens det fortsatt avventes svar fra konkurransemyndighetene i Kina. Driftsresultat fra ikke videreført virksomhet var 163 mill. kroner i kvartalet og knytter seg i sin helhet til Sapas virksomhet innen profiler og byggesystemer, som vil inngå i det fremtidige joint venturet med Hydro. Sapas virksomhet innen profiler og byggesystemer viser resultatfremgang i Nord-Amerika, mens markedene i Europa fortsatt er svake. Goodwill ble skrevet ned med 1.161 mill. kroner. Nedskrivningen påvirker ikke avtalen med Hydro.

Orkla ASAOslo, 18. juli 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliTelefon +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune HellandTelefon +47 22 54 44 11 / +47 977 13 250