Tanker med Borregaard-etanol

Fra 1. april kjører flere busser i Oslo med bioetanol fra Borregaard. Dermed reduserer de CO2-utslippene med rundt 80 prosent.

27.06.2008

Har du reist med buss i Oslo, har du helt sikkert kjørt i en buss fra UniBuss. Selskapet kjører rutetrafikk for Ruter AS og har en egen miljøpolicy som skal sikre fokus på miljøvennlig busstrafikk. Nå har selskapet inngått en kontrakt med Kemetyl om levering av biodrivstoff som inneholder bioetanol fra Borregaard.

Norge – Brasil 1-0

Kemetyl Group er Europas ledende leverandør av bil-, hjem- og fritidsprodukter til forbrukermarkedet. Borregaard har gjennom flere år samarbeidet med selskapet når det gjelder leveranser av etanol til en rekke anvendelsesområder. Nå skal Kemetyl for første gang levere biodrivstoff i Norge.

Da Kemetyl leverte tilbud på leveranser av biodrivstoff, var Borregaard én av de foreslåtte underleverandørene av etanol. Det andre alternativet var en aktør i Brasil. Mens konkurrenten fremstiller etanol fra sukkerrør, er Borregaards etanol basert på tømmer. Det var til slutt Kemetyls Borregaard-alternativ UniBuss og Ruter valgte å gå for, til tross for at dette alternativet var noe dyrere. Dermed kjører 20 busser i Oslo nå med bioetanol fra Borregaard.

Gode argumenter

Teknisk Sjef i AS Sporveisbussene, Nils Ellingsen, mener det var det totale CO2-regnskapet som avgjorde valget.

– Argumentene for å gå for den dyreste løsningen var mange. I tillegg til at etanolen fra Borregaard kom godt ut i det totale CO2-regnskapet, er det en stor fordel at det stammer fra tømmer som i utgangspunktet ikke konkurrerer med plass til jordbruksarealer. At det er en norsk råvare, var også et poeng, legger Ellingsen til.

Håper på svanemerking

Borregaard har forberedt en søknad til Stiftelsen Miljømerking angående svanemerking av etanolen. Svanen er et miljøstempel som sikrer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav, blant annet gjennom tester fra uavhengige laboratorier og kontrollbesøk.

– Vi håper å få vite om biodrivstoffet oppfyller kravene for svanemerking i løpet av sommeren, sier Sales Manager Magne Stokka i Kemetyl. I så fall vil Unibuss kunne svanemerke bussturene sine om ikke så alt for lenge.