Terje Andersen blir ansvarlig for Orklas investeringer utenfor merkevareområdet

Terje Andersen (55) blir CEO og leder for Orkla Investments, som etableres som eget ansvarsområde i Orkla ASA.

26.04.2013

Hensikten med Orkla Investments er å ivareta Orklas eierinteresser utenfor merkevareområdet på en best mulig måte. Orkla er i en endringsfase mot et rendyrket, nordisk forankret merkevareselskap. Konsernet har imidlertid betydelige finansielle og industrielle aktiva utenfor merkevarevirksomheten. Dette krever aktiv oppfølging for å ivareta Orklas eierinteresser, bidra til underliggende verdiutvikling og sikre optimal verdirealisering i tråd med konsernets strategi.

– Dette er en viktig organisasjonsendring, som sikrer at vi har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å følge opp investeringer utenfor merkevareområdet. Det er gledelig at Terje, med sin lange og solide erfaring fra Orkla, har takket ja til å lede Orkla Investments, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Terje Andersen er i dag konserndirektør for økonomi og finans (CFO) i Orkla. Han tiltrer stillingen som CEO og leder for Orkla Investments med virkning fra 1. mai d.å. Stillingen vil rapportere til Orklas konsernsjef.

I tillegg til sin omfattende erfaring som CFO har Terje Andersen relevant styreerfaring fra bl.a. Elkem, Sapa og Borregaard. Han har hatt en sentral rolle i børsnoteringen av Borregaard og i avtaleforhandlingene med Hydro om opprettelsen av et Sapa Joint Venture. Andersen vil gå inn som en av Orklas representanter i styret i Sapa J/V. I tillegg er han også valgt som en av Orklas representanter i Jotun-styret.

En prosess for å finne ny CFO i Orkla har startet, og både interne og eksterne kandidater vil bli vurdert. Frem til ny CFO er på plass vil Terje Andersen ivareta rollen som CFO i Orkla i tillegg til å lede Orkla Investments.

Orkla ASAOslo, 26. april 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliMobil +47 928 45 828