Tomt til ”Orkla-barnebyen” i Vietnam er klar

Orkla finansierer en hel SOS barneby i Vietnam. Byggearbeidet ved barnebyen skal etter planen starte i løpet av 2010 og forhåpentligvis stå ferdig i 2012.

05.08.2010

Orkla dekker byggekostnadene og flere av konsernets datterselskaper vil også være med å bidra for å sikre fullfinansiering av ”Orkla-barnebyen”.

Et trygt hjem til 140 barn

Den nye Orkla-barnebyen skal bygges seks kilometer utenfor fjellbyen Pleiku i Gia Lai-provinsen som ligger på høylandsplatået langs grensen til Kambodsja. Barnebyen vil bestå av 14 familiehus, et felleshus, gjestehus, hus til barnebylederen, to hus til ansatte og administrasjonsbygg. Ved full kapasitet vil 140 barn få et trygt hjem her.

Arbeids- og sosialdepartementet (MOLISA) i Vietnam og sosiale myndigheter i provinsen Gia Lai ba i september 2008 SOS-barnebyer om å bygge en ny barneby i dette området. Myndighetene tilbød SOS-barnebyer en større tomt i Pleiku, og med den økonomske støtten fra Orkla til å dekke kostnadene ved utbyggingen, vil den nye barnebyen og tilhørende fasiliteter bli realisert.

Stort behov

Til tross for Vietnams positive økonomiske utvikling, er det få ressurser i velferdssektoren, og behovet for omsorgstilbud til hjelpetrengende barn er enormt. Man regner med at det er over 5000 barn i Gia Lai-provinsen som lever under svært dårlige forhold. Over 2000 barn har mistet mor eller far, eller begge foreldrene. Dessuten gjør fattigdom mange familier ute av stand til å forsørge barna sine.

SOS-barnebyer er verdens største organisasjon som jobber for foreldreløse og forsømte barn. I Norge har Orkla vært hovedsamarbeidspartner siden 2000. Orkla har hittil bidratt med 17 millioner kroner til etablering av SOS-barnebyer både i Russland, Latvia og Romania.