Utvalget som skal løse den gordiske knuten

Avgiften på sjokolade, sukker og alkoholfrie drikkevarer skal utredes. Utvalget har frist til 1. april neste år på å løse den gordiske knuten. Les konserndirektør Håkon Magelis kronikk om utvalget.

11.12.2018

Håkon Mageli
Håkon Mageli

Les hele kronikken her:

I denne kronikken velger jeg å omtale sjokolade- og sukkeravgiften spesielt. Den har vært med oss i snart hundre år. Da avgiften ble innført for 93 år siden var det en luksusavgift for å skaffe inntekter til en slunken statskasse. Hensikten med avgiften er like omstridt i dag, og i 2017 ble den brukt som et forhandlingskort for å få statsbudsjettet i havn. Etter ett år med en tilnærmet unison tilbakemelding fra dagligvarebransjen har Regjeringen nå endelig bestemt at avgiften skal utredes.

Utvalget som har fått i oppgave å se på saken skal ledes av advokat Cecilie Aasprong Dyrnes i Ernst & Young. Med seg på laget har hun blant andre NHO Mat og Drikkes leder Petter Haas Brubakk, påtroppende leder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og flere eksperter innen juss, økonomi og folkehelse. Det er positivt at representanter fra næringen er med i utredningen.

Utvalget må jobbe i ekspressfart, og definitivt er det mye å ta tak i. Sjokolade- og sukkeravgiften slår skjevt ut og bidrar til økt grensehandel. Det er tvilsomt om avgiften fører til helsemessig gevinst i form av mindre sukkerinntak. Avgiftens bristende logikk gir helt tilfeldige utslag, spesielt i et ernæringsperspektiv. Se bare her:

  • Café Bakeriet Sjokoladeterapi – Ingen sjokoladeavgift selv om navnet kanskje skulle tilsi det. All kjeks er unntatt avgift, så lenge kjeksen inneholder mindre enn 50 prosent sjokolade og ikke er overtrukket med sjokolade.
  • Julemarsipan – Avgiftsbelegges, hvis vi snakker om f.eks. Nidars julemarsipan. Kjøper du derimot marsipanpølse i en pakke på en halv kilo, slipper du avgift, fordi produktet er kategorisert som et husholdningsprodukt.
  • Vitaminbjørner – Avgiftsbelegges fordi kosttilskuddet er formet som små bjørner, og da ser ut som godteri. Dette til tross for at produktet er sukkerfritt, inneholder vitaminer og det ikke er anbefalt å spise mer enn to vitaminbjørner om dagen.
  • Snickers-sjokolade er avgiftspliktig, mens Snickers-is er ikke det. Avgiften omfatter ikke is og bakervarer, selv om disse kan inneholde mye sukker og sjokolade.

Dagens sjokolade- og sukkervareavgift er utdatert, ulogisk og konkurransevridende. Helse- og fedmeutfordringene er et vikarierende argument for å innhente årlige milliardbeløp fra Norges sjokoladefabrikker. Faktum er at 40 prosent av alt sukkeret som omsettes i Norge er unntatt avgift. Avgiftene gir oss ingen incentiver til å produsere sukkerfrie produkter, all den tid også disse avgiftsbelegges.

Skal det være avgift på sjokolade- og sukkervarer må den være balansert og rettferdig. Det må kunne dokumenteres at avgiften bidrar til bedre folkehelse. Avgiften må i tillegg legges på et nivå som ikke gjør at forbrukeren velger å handle varene i utlandet. Kanskje det er like greit å fjerne avgiften i sin helhet?

Samarbeidet mellom helsemyndighetene og næringslivet om reduksjon av sukker, salt og mettet fett i kostholdet er et langt viktigere bidrag til folkehelsen enn å avgiftsbelegge produkter.

Håkon Mageli
Konserndirektør
Kommunikasjon og Corporate Affairs

Kilde: Dagligvarehandelen 11. desember 2019

Kontakter

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

+ 47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no