Utvidet ansvarsområde for Atle Vidar Nagel Johansen

Konserndirektør Atle Vidar Nagel Johansen (56) vil fra 1. juni i år få ansvaret for Orkla Care, ved siden av ansvaret for Supply Chain.

31.05.2019

Atle Vidar Nagel Johansen

Orkla Care vil fra og med 1. juni bestå av selskapene Orkla Home & Personal Care, Orkla Health, Orkla Wound Care og HSNG. Forretningsområdet vil fra samme dato bli del av ansvarsområdet til konserndirektør Atle Vidar Nagel Johansen, ved siden av ansvaret han allerede har for Supply Chain.

– Atle Vidar har lang erfaring og solide resultater å vise til. Under hans ledelse er jeg trygg på at forretningsområdet vil bli godt posisjonert for å skape organisk vekst gjennom innovasjon og merkevarebygging fremover, sier konstituert konsernsjef Terje Andersen.

Nagel Johansen har siden 1. oktober 2018 vært konserndirektør Supply Chain. Han har vært del av Orklas konsernledelse siden 2012, som forretningsområdeleder for Orkla Foods. Nagel Johansen startet i Orkla i 1993 og har hatt en rekke ulike lederstillinger i konsernet.

Han vil som konserndirektør for Orkla Care og Supply Chain fortsatt rapportere til konstituert konsernsjef Terje Andersen som i dag.

Lasse-Ruud-Hansen

Lasse Ruud-Hansen (39) har siden 1. februar vært konstituert konserndirektør for Orkla Care. Han vil fra 1. juni bli Senior Vice President Business Development (SVP BD). Ansvarsområdet vil omfatte selskapene Orkla House Care, Pierre Robert Group og Lilleborg. Disse selskapene vil fremover ha sin egen utviklingsagenda basert på deres særegne markedsmessige forutsetninger, men fortsatt rapporteres under segmentet Orkla Care.

– Lasse har gjort en utmerket jobb som konstituert konserndirektør for Orkla Care.. Han har solid erfaring og kompetanse og jeg er sikker på at han vil bidra til verdiskaping og vekst for selskapene fremover, i de unike kategoriene og markedene de opererer i, sier Andersen.

Ruud-Hansen vil i stillingen som SVP BD rapportere til konstituert konsernsjef. Han vil tre ut av Orklas konsernledelse fra 1. juni i år når Nagel Johansen overtar ansvaret for Orkla Care.