Utvikler bedre og sunnere produkter med sensorikk

Orkla Foods Norge er en av bidragsyterne til en ny utgave av den mye brukte læreboken Sensorikk – måling med menneskelige sanser, som ble utgitt i vår. 

19.06.2015

– Innsikt i sensorikk er en konkurransefordel, sier produktutvikler i Orkla Foods Norge, Tone Eikrem Nyvold.

Boken gir bred innføring i fagområdet sensorikk, fra grunnleggende og praktisk kunnskap til nyeste forskning.

– Har vi innsikt i hvordan sansene våre reagerer når vi spiser eller drikker, kan vi utvikle produkter som smaker godt og som i tillegg har andre fordeler, som for eksempel mindre salt, sukker og fett. Orkla Foods Norges mål er at våre produkter skal være bedre enn konkurrentenes – og best på smak. Arbeidet med sensorikk er derfor avgjørende for at vi skal lykkes som selskap, sier Tone Eikrem Nyvold.

Orkla Foods Norge har støttet bokprosjektet økonomisk, og tre ansatte ved selskapets produktutviklingsavdeling på Mastemyr utenfor Oslo har skrevet to av kapitlene i boka. Urd Bente Andersen, Yvonne Mainusch og Tone Eikrem Nyvold har skrevet kapitlet om sensorikk i produktutvikling. Urd Bente har også skrevet kapitlet om kvalitetssikring av sensoriske analyser. Orkla Foods Norge har i tillegg deltatt i bokredaksjonen og vært med på å forme oppbyggingen av boken, bruk av bilder og illustrasjoner, layout og design.

– Hvorfor er arbeidet med sensorikk så viktig for Orkla Foods Norge?

– For å sikre at produktene våre smaker best må vi forstå hvordan sansene fungerer og hvordan disse blir påvirket av produktenes lukt, smak, tekstur, form og farge. Ved hjelp av ulike sensoriske metoder kan vi registrere hva produktene smaker og hvor godt forbrukeren liker produktene våre. Resultatene av de sensoriske målingene vil sikre at produktene over tid har best smak og er bedre enn våre konkurrenters, forklarer Tone. 

– Hvordan vil dere bruke innsikt i sensorikk i arbeidet med produktforbedring og utvikling av nye produkter?

– Innsikten i sensoriske metoder gjør at vi kan teste om nye ingredienser og oppskrifter for innovasjonene våre gir oss den ønskede smaksopplevelsen. I tillegg gir innsikten oss en forståelse av forbrukerens smakspreferanser. De individuelle smakspreferansene våre er avhengige av flere faktorer, som for eksempel genene våre og matkulturen vi er oppvokst i. Vi vet også at smakspreferansene forandrer seg i løpet av livet. Innsikten i hva dette skyldes og hvordan våre sanser påvirker valget av produkter, hjelper oss med å lage smaker som treffer målgruppene våre, sier Tone.

Smakstesting er en sentral del av Orkla Foods Norges innovasjonsprosjekter. Ved hjelp av sensorisk analyse kan produktutviklerne måle hvor godt syltetøyet, pizzaen, sausen eller lefsene smaker, og hvorfor den ene suppen er bedre enn den andre. De kan også måle styrken på ulike lukter, smaker, teksturer, former eller farger i produktene. I tillegg kan de påvise om endringer som for eksempel bytte av emballasje eller produksjonsprosess, påvirker smaken. 

Om boken og Sensorisk StudieGruppe

Boken brukes både i undervisning innen sensorikk og i daglig arbeid innen sektorer som industri, forskning og forvaltning. Første og andre utgave av boken het Sensorisk analyse. Bedømmelse av næringsmidler og kom i henholdsvis 1977 og 1997. Nytt i den nye og 3. utgaven, som har fått tittelen Sensorikk – Måling med menneskelige sanser, er et eget kapittel om såkalt non-food, som viser fagets brede anvendelse. Alle utgavene er skrevet og redigert av fagpersoner fra Sensorisk StudieGruppe. Gruppen ble dannet i 1972, og er et frittstående, ideelt og uformelt nettverk bestående av bedrifter fra næringsmiddelindustrien, non-food industrien, legemiddelindustrien samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner og analyselaboratorier. Fellesnevner for disse er at de alle arbeider innen fagområdet sensorikk. Per i dag er Orkla og i overkant 20 andre bedrifter medlemmer.

Les mer om boken og kjøp den gjerne her:

http://www.sensorikk.no/ssg-bok/