Vekst for Orklas merkevarer

Orklas driftsresultat (EBITA) ble 1.015 mill. kroner i 4. kvartal 2014. 

05.02.2015

Dette er en fremgang på 6 % fra tilsvarende periode i 2013.

Driftsresultat for Orklas merkevarevirksomhet ble 1.030 mill. kroner i kvartalet, som er en fremgang på 7 %.

Merkevarevirksomheten oppnådde driftsinntekter på 7.854 mill. kroner i 4. kvartal, og hadde en organisk vekst på 1,8 %. Etter flere svake kvartaler var det omsetningsvekst i Orkla Foods, samtidig som den positive utviklingen fortsatte i Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Food Ingredients.

For året som helhet var Orklas driftsinntekter 29.599 mill. kroner, mot 28.015 mill. kroner i 2013. Driftsresultatet ble 3.237 mill. kroner i 2014. Alle de fire forretningsområdene innen merkevarer hadde fremgang.

I kvartalet har Orkla børsnotert aluminiumselskapet Gränges, og har etter børsnoteringen en eierandel på 31 %. Orkla Brands Russia er solgt, og Orkla Food Ingredients har kjøpt 67 % av Condite, som er Finlands nest største salgs- og distribusjonsselskap innen bakeriingredienser. I januar inngikk Orkla avtale om å kjøpe Cederroth, som er en av Nordens ledende leverandører av produkter innen personlig pleie, helse, sårpleie og vaskemidler.

– Vi har tatt enda noen viktige steg mot å bli et rendyrket merkevareselskap. Samtidig med dette krevende arbeidet har vi klart å oppnå bedret drift. En rekke av våre selskaper har vekst i markeder preget av hard internasjonal konkurranse. Nå skal vi jobbe målrettet videre for å skape sterkere merker og bedre innovasjoner. Vi skal være handelens foretrukne leverandør innenfor våre kategorier, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 73 mill. kroner i 4. kvartal, mot 97 mill. kroner i tilsvarende periode i 2013. I 4. kvartal hadde Orkla Eiendom et negativt driftsresultat på 19 mill. kroner, mot negativt 9 mill. kroner i samme periode i 2013. Markedsverdien av konsernets aksjer og finansielle eiendeler var ved årsskiftet 734 mill. kroner.

Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (hovedsakelig Sapa, Jotun og Gränges) var -252 mill. kroner i 4. kvartal, mot -302 mill. kroner i samme kvartal i 2013. Orklas andel av Sapas resultat utgjorde -360 mill. kroner i kvartalet. Resultatet for Sapa var negativt påvirket av ekstraordinære kostnader knyttet til regnskapsmessig nedskrivning av driftsmidler i Kina. Etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter i Nord-Amerika økte med 9 %, i hovedsak drevet av vekst i bilindustrien og byggebransjen. I Europa var etterspørselen på nivå med fjoråret. Jotun hadde en god avslutning på året, med omsetningsvekst i alle markedssegmenter.

Orklas resultat før skatt ble 505 mill. kroner i 4. kvartal, mot 376 mill. kroner i samme periode i 2013. Orklas styre foreslår å betale et utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2014.

Orkla ASAOslo, 5. februar 2015

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliMobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune HellandMobil +47 977 13 250