Vi må samarbeide for å unngå plast i havet

Lørdag 4. mai delte vi erfaringer fra Orklas arbeid med plast på en FN-konferanse i Genève.

06.05.2019

Ellen Behrens fra Orkla sammen med Christoffer Back Vestli, seniorrådgiver I Miljødirektoratet og Kjell Olav Maldum, daglig leder Infinitum

Norge har tatt en internasjonal lederrolle for å bekjempe plastavfall i havet. Flere nye initiativ, blant dem et plastpartnerskap, ble lagt frem på møter under Baselkonvensjonen (FNs miljøprogram), i Genève i helgen.

– Næringslivet spiller nøkkelroller i det globale plastmarkedet og må være med på utviklingen av en ressurseffektiv plastøkonomi, der avfall minimeres, produkter designes for å vare, brukes om igjen og gjenvinnes, sier Christoffer Back Vestli, senior rådgiver i Miljødirektoratet og delegat for Norge til Baselkonvensjonen.

– Orkla har tatt mange interessante grep innenfor plast, og deres tilnærming til plastutfordringen er relevant for det nye partnerskapet om plast under Baselkonvensjonen, legger han til.

Deler erfaring fra arbeidet med plast

Orkla ble invitert til å holde innlegg om arbeidet med plast på et lunsjarrangement i tilknytning til FN-konferansen:

– Plast er et nyttig materiale, men nå må vi virkelig ta et løft for å hindre at plast havner på avveie. Skal vi lykkes er samarbeid mellom oss i næringslivet, myndigheter og organisasjoner helt avgjørende, sa Ellen Behrens.

Hun delte erfaring fra Orklas arbeid og fortalte om det norske veikartet for sirkulær plastøkonomi, som skal gi overordnede anbefalinger for hvordan vi må jobbe for å lykkes i å nå EU anbefalingene på plast.

– Hver enkelt aktør kan gjøre en viktig innsats, men det er også behov for nytenkning rundt infrastruktur og ny forskning på emballasjematerialer og teknologi for sortering, vasking og gjenvinning. Vi må ha en helhetlig plan for hvordan disse endringene skal skje, og det er poenget for veikartet, fortalte Behrens.

Regjeringen har lenge jobbet for å etablere et globalt plastpartnerskap, og dette forslaget behandles under konferansen. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/baselkonvensjonen/id2643569/

– Vi i Orkla ønsker å engasjere oss sammen med resten av bransjen og myndighetene for å finne løsninger, og vi er allerede aktive på flere områder, både gjennom det norske veikartet, og i Circular Plastics Alliance. Vi vil følge planene for det nye plastpartnerskapet, sier Behrens.

Kontakter

Ellen Behrens

Direktør Bærekraft

+47 92 80 45 80

ellen.behrens@orkla.no