Vil redusere søtsuget

- Vi har et ansvar for å få ned sukkerforbruket og jobber hver dag med å dempe nordmenns søtsug, sier Orklas ernæringsekspert.

06.12.2017

Linn Anne Bjelland Brunborg
Linn Anne Bjelland Brunborg

Det gjør vi ved å lansere nye varianter uten tilsatt sukker og redusere mengden i eksisterende folkefavoritter.

Uttalelsen til ernæringsekspert Linn Anne Bjelland Brunborg i Orkla kommer i forbindelse med dagens fremlegging fra Helsedirektoratet om utviklingen i norsk kosthold 2017.

Positiv sukkerreduksjon

Det har vært en svært positiv nedgang i sukkerinntaket hos norske forbrukere de senere årene. I følge rapporten Utvikling i norsk kosthold som ble fremlagt av Helsedirektoratet i dag har sukkerinntaket gått ned med 16 kg til 27 kg per innbygger i året. Men fremdeles er dette for høyt.

Sukkerfrie innovasjoner i fokus

Linn Anne Bjelland Brunborg, leder for ernæring og sunnhet i Orkla Foods Norge, trekker frem FUN Light som en viktig bidragsyter til sukkerreduksjonen i deres produktportefølje: – I dag er sukret drikke den nest største kilden til tilsatt sukker i vårt kosthold. Med FUN Light har vi siden 1988 aktivt bidratt til å redusere sukkerinntak fra drikke, forteller hun. Hvert år lanserer Orkla blant annet årets smak som alltid er populært.

– I tillegg til FUN Light, har vi de senere årene kommet med stadig flere sukkerfrie alternativer innen en rekke produktgrupper, fortsetter Linn Anne. Hun trekker frem syltetøy, ketsjup og Nugatti som noen av alternativene uten tilsatt sukker som Orkla Foods Norge har kommet med de senere årene. – Vi har en helsetrend i Norge, der forbruker etterspør stadig sunnere produkter. Da er det naturlig at vi gir dem det, fastslår Linn Anne.

Mindre søtsug, mindre sukker

– I tillegg til å tilby stadig flere matvarer som er bedre for kroppen og smaker kjempegodt, jobber vi kontinuerlig også med å redusere sukkermengden i eksisterende folkefavoritter, påpeker Linn Anne. Her trekker hun frem bl.a. Nugatti Max og Sjokade, hvor sukkermengden er redusert med 30-40% de siste årene. – Vi opplever at forbruker blir vant til mindre søtt, og ser hele tiden på muligheten til å kutte sukker i produktene våre. Samlet sett har vi i Orkla Foods Norge fjernet hele 670 tonn sukker fra maten vi lager i Norge, fortsetter hun.

Positiv sukkerreduksjon

Det har vært en svært positiv nedgang i sukkerinntaket hos norske forbrukere de senere årene. I følge statistikk fra norske helsemyndigheter har sukkerinntaket blitt redusert med hele 16 kg til 27 kg per innbygger i året. Gjennom høstens sukkerkampanje, ønsker helsemyndighetene å få ned sukkerinntaket hos norske forbrukere ytterligere – der det er sukkerinntaket hos barn som er satt i fokus.

– Vi er, som helsemyndighetene, opptatt av å få ned sukkerforbruket i den norske befolkningen, kommenterer Bjelland Brunborg. Hun er selv mor til tre aktive sønner på 16, 14 og ni år, og opptatt av at barna skal ha et balansert og variert kosthold. – Vi vet at sukkerinntaket blant barn og unge er høyere enn hos voksne, derfor jobber vi hver dag med å gjøre hverdagsmaten og -drikken litt sunnere hver dag. I tillegg skrev vi i fjor under en avtale med myndighetene som forplikter oss til å bidra til redusert sukkerforbruk i den norske befolkningen, og det er en oppgave vi tar på alvor når vi fremover skal forbedre eksisterende produkter og utvikle nye, avslutter hun.