Vil se på kjønnsbalansen blant ledere

Orkla og fem andre selskaper kartlegger forhold som fremmer og hindrer god kjønnsbalanse blant ledere.

24.05.2013

Orkla har tatt initiativ til et forskningsprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Norsk Hydro, Statkraft, Deloitte Norge, Telenor Norge og NSB. Administrativt Forskingsfond (AFF) ved Norges Handelshøyskole (NHH) er valgt som forskingspartner. Kartleggingsarbeidet starter i slutten av mai.

Ellen Behrens, ass. direktør for samfunnsansvar i Orkla, forklarer at hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om hva som fremmer og hindrer en god kjønnsbalanse blant ledere, og hvilke tiltak det kan være fornuftig å gjennomføre for å oppnå en bedre kjønnsbalanse.

– Det er ca ti år siden vi sist gjennomførte en bred evaluering av Orklas arbeid på dette området. Vi har siden den gang oppnådd en vesentlig økning i andelen kvinnelige ledere. Gjennom prosjektet er vi opptatt av å forstå hvilke forhold som har vært viktige for den positive utviklingen de siste ti årene og hva vi bør gjøre for å oppnå en videre positiv utvikling, sier Behrens.

– Har man noen hypoteser om hvorfor Orkla har hatt positiv utvikling i kjønnsbalansen?

– Det viktigste tiltaket Orkla har gjennomført på dette området er kravet om at det alltid skal være minimum én kvinnelig kandidat ved rekruttering til ledergruppestillinger. Hensikten er å bidra til at dyktige kvinnelige kandidater blir identifisert. Vi har sett en positiv utvikling i kvinneandelen etter at dette tiltaket ble innført, og har derfor som hypotese at det har vært et effektivt tiltak. For øvrig har vi en bred tilnærming der vi ser på individuelle, organisatoriske og bransjerelaterte forhold, sier Behrens.  

Informasjonsinnhentingen for forskningsprosjektet vil ifølge Behrens primært skje gjennom en webbasert undersøkelse blant ledere av begge kjønn, i tillegg til enkelte dybdeintervjuer.

– I Orkla gjennomføres undersøkelsen blant medlemmer av ledelsen på konsern- og forretningsområdenivå, blant ledere i utvalgte selskaper og ledere ved Orklas konsernsenter. Prosjektet vil gi oss innsikt i generelle forhold på tvers av de seks selskapene og funn som er spesifikke for Orkla.

– Hvorfor er det viktig for Orkla å ha en jevn kjønnsbalanse?

– For det første handler det om likeverd og å unngå forskjellsbehandling. For det andre mener vi at mangfold i erfaringsbakgrunn gir ulike perspektiver. Dette kan bidra til å styrke beslutninger. For det tredje er det viktig for Orkla å dra nytte av det ledelsespotensialet som bor i både kvinnelige og mannlige medarbeidere, sier Behrens.