Webcast: Se Orklas 1. kvartalpresentasjon 2013

Presentasjon av resultatene ble holdt 2. mai 2013 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo.

30.04.2013

Presentasjonen samt påfølgende Q&A ble holdt på engelsk og kan sees i opptak her:

For nettbrett og smarttelefoner –

klikk her

For andre –

klikk her