Webcast: Se Orklas generalforsamling i opptak

18. april 2013 holdt Orkla ASA ordinær generalforsamling i Den norske Opera i Oslo.

18.04.2013

For nettbrett og smarttelefoner –

klikk her

For andre –

klikk her