Wiggen ny konsernsjef i Orkla

Orklas styre har utnevnt adm. dir. Bjørn M. Wiggen (50) i Sapa til konsernsjef etter Dag J. Opedal, med tiltredelse i dag.

08.09.2010

– Styret er overbevist om at Bjørn M. Wiggen har de beste forutsetninger for å lede Orkla videre på en god måte til beste for aksjonærer og ansatte. Hans gjennomføringsevne, oppnådde resultater og brede internasjonale ledererfaring i og utenfor Orkla var avgjørende for utnevnelsen, sier styreleder Stein Erik Hagen.

– Orkla er et av de mest spennende norske selskaper å lede. Jeg har sterke og gode følelser for dette konsernet, sier Bjørn M. Wiggen.

– Orkla vil fortsatt være et diversifisert porteføljeselskap. Jeg ønsker å bygge videre på Orklas sterke posisjoner og kompetanse, men samtidig er det viktig å prioritere ressursene slik at Orklas forutsetninger for langsiktig verdiskapning for aksjonærene blir størst mulig. Det er gode vekstmuligheter eksempelvis i de markeder Orkla Brands og Sapa har virksomhet i, og vi ser særlig potensial for oss i Asia. Vi vil konsentrere konsernets virksomhet om færre områder i tiden som kommer, og vi vil arbeide med å redusere eksponeringen mot solenergi over tid, sier Wiggen.

Nåværende sjef for Sapas virksomhet i Nord-Amerika, Timothy R. J. Stubbs (43), erstatter Wiggen som adm. dir. i Sapa. Stubbs vil være en del av Orklas konsernledelse.

– Bjørn kjenner Orkla godt fra mange vinkler. Han har vist evne til å gjennomføre krevende endringsprosesser, som salget av Orkla Media og Elkems energivirksomheter. Han har utviklet Sapa til et ledende globalt selskap gjennom operasjonelle forbedringer, bytteavtalen med Alcoa og kjøpet av Indalex, sier Stein Erik Hagen.

– Jeg vil også benytte anledningen til å takke Dag J. Opedal for hans omfattende innsats og mer enn 20-årige bidrag til konsernets utvikling og vekst, sier Hagen.

Bjørn M. Wiggen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Han var adm. dir. for Pripps Bryggerier i Sverige (1996-1998) og Ringnes (1998-2001). Deretter hadde han sentrale posisjoner i Carlsberg Breweries i perioden 2001-2004, blant annet med ansvar for Carlsbergs bryggerier i Sentral- og Øst-Europa. Wiggen var adm. dir. i Orkla Media / Mecom Europe (2005–2007), Elkem (2008) og i Sapa (fra 2009).