Stabbur-Makrell

På 1990-tallet tjente ikke Orkla penger på Stabbur-Makrell, til tross for at vi solgte stadig flere makrellbokser.

Situasjonen ble til slutt så alvorlig at nedleggelse av merket ble vurdert. Heldigvis skjedde ikke det, og i dag er Stabbur-Makrell ett av Orklas aller viktigste merker.

Stabbur-Makrell ble lansert i 1958 og er av de mest tradisjonsrike merkene vi har. På midten av 1990-tallet var det riktignok volumvekst og god etterspørsel fra forbrukerne, men lønnsomheten uteble.

En av dem som den gang var med på å skape den påfølgende eventyrlige veksten for Stabbur-Makrell, var Guri Berge, direktør marked i Orkla Foods Norge.

 

– Vi argumenterte med at Stabbur-Makrell ville kunne vokse kraftig fremover. Det var flere miljøer internt i Stabburet den gang som ikke hadde helt tro på dette, sier Guri.

– Erfaringene i ettertid viser at det ofte er mye mer kraft i gamle, tradisjonsrike merker enn hva vi tror. Særlig gjelder dette innenfor pålegg, hvor forbrukerne er mindre endringsvillige enn for eksempel innenfor middag. Man tuller ikke med nordmenns brødskive! sier Guri.

Guri legger til at man med Stabbur-Makrell enda en gang fikk bekreftet at konkurranse er bra, fordi det da kan bli satt nytt fokus på «sovende kategorier».

 

– Jeg tror ikke vi hadde fått veksten på Stabbur-Makrell om ikke konkurrentene, ledet an av King Oscar, hadde gitt oss en vekker. Konkurransen gjorde at vi kom opp i marsjfart på kommunikasjon, innovasjon og aktiviteter i butikk. Dette, godt hjulpet av og tilpasset til den sterke helsetrenden som vokste frem, gjorde at vi fikk opp veksttakten.

Før veksten begynte, besto Stabbur-Makrell av ett eneste produkt. I dag er det totalt 12 ulike varelinjer i sortimentet, lønnsomheten er fornuftig, og omsetningen ut av butikk er på hele 540 millioner kroner i 2016 ifølge Nielsen Norge.