Helse, forskning og innovasjon

En av de største utfordringene vi står overfor, er den økende andelen overvektige. Fortsetter utviklingen vil ca halvparten av verdens befolkning være overvektige innen 2030 i følge en rapport fra McKinsey Global Institute. Samtidig ser vi en treningsbølge med stadig flere mosjonister som deltar i langløp, eller bruker fritiden på å gå i fjellet.

Orkla Health tilbyr produkter som svarer på bestemte helsebehov, og er aktuell i alle livsfaser – enten det er å gi tran til et spedbarn eller ekstra vitaminer eller mineraler tilpasset behovene du har når du blir eldre.

Til å utvikle nye produkter har vi et team bestående av ernæringsfysiologer og produktutviklere i Norge og Danmark. De følger nøye med på aktuell forskning både nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider også med eksterne kompetansemiljøer i Norden på forskning innenfor helse. Det gjelder som regel innenfor omega- 3, sportsernæring og utfordringer knyttet til stive ledd.

Når nye produkter introduseres er det en lang og krevende prosess som ligger bak. I forkant jobber våre team for å finne frem til de riktige råvarene og trygge leverandører. Vi ser også til at helsepåstandene kan dokumenteres og at produktene er merket i tråd med gjeldende regelverk.

Vi jobber etter visjonen – ”healthy living made easier”!