Tranfabrikken på Løren

Orkla Health har en egen omega-3 fabrikk på Løren i Oslo. Her produseres i hovedsak Møllers tran og fiskeoljekapsler til både det norske og utenlandske markedet. Årlig selges det ca. 5 millioner flasker med Møllers tran, hvorav halvparten av salget nå går til land som f. eks USA, Polen og Hellas.

Fabrikken ble bygget i 1938, og har i dag ca 38 ansatte. Tran utvinnes av lever fra torsk som fanges utenfor Lofoten og Vesterålen i Nord-Norge i perioden januar til april hvert år. Torsken fraktes direkte til fiskemottak der leveren blir tatt ut og umiddelbart fraktet til mottak hvor råtranen utvinnes etter strenge kvalitetsrutiner og produksjonsmetoder. Derfra sendes råvaren til fabrikken på Løren for videre bearbeiding og tapping på flasker. Totalt går tranen gjennom flere trinn i renseprosessen (blant annet renses den for alle eventuelle miljøgifter) før den blir til et ferdig produkt som når forbrukeren.

Adresse:
Peter Möllers vei 13 0585 Oslo

Telefonnummer sentralbord:
22 09 47 00

Åpningstider resepsjon:
08:00 – 16:00