Ingrediensdatablader

Her finner du hva våre vaskemidler inneholder i våre datablad for bestanddeler.

For informasjon om de kjemiske navnene (INCI/CAS/Den europeiske farmakopé) i henhold til Vaskemiddelforordningen, klikk her.

Salmi