Nidar-fabrikken laget julemarsipan for første gang i 1915. Den gang ble munn og øyne malt på for hånd, og marsipangrisene fikk påknyttet sløyfe.

Nidar-fabrikken laget julemarsipan for første gang i 1915. Den gang ble munn og øyne malt på for hånd, og marsipangrisene fikk påknyttet sløyfe.

Nidar-fabrikken laget julemarsipan for første gang i 1915. Den gang ble munn og øyne malt på for hånd, og marsipangrisene fikk påknyttet sløyfe.