KiMs-fabrikken lager snacks, potetgull og nøtter.

KiMs-fabrikken lager snacks, potetgull og nøtter.