Orkla Consumer & Financial Investments

Orkla Consumer & Financial Investments ble opprettet i 2019  en egen konsernfunksjon med ansvar for kjøp og salg av virksomheter (M&A) og strategiutvikling. 

Forretningsområdet består av:  

  • Consumer Investments bestående av Care Development Portfolio (Orkla House Care, Lilleborg og Pierre Robert), Kotipizza og Gorms
  • Industrial & Financial Investments bestående av Hydro Power, Eiendom, Venture og Orklas minoritetsandel i Jotun 

Consumer Investments

Industrial & Financial Investments